Flow Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

flow
*

Flow (Econ) Dòng, luồng, Lưu lượng.+ Lượng của một đổi thay kinh tế được tính toán trong một khoảng thời gian.
flow cái, sự tan, lưu lượng
diabatic f.

Bạn đang xem: Flow là gì

chiếc đoạn nhiệt
back f. chiếc ngược channel f. mẫu chảy trong circular f. chiếc hình tròn conical f. cái hình nón divergent f. cái phân kỳ energy f. loại năng lượng fliud f. chiếc hóa học lỏng không tính phí f. chiếc từ do gas f. chiếc khí geodesic f. (giải tích) chiếc trắc địa hypersonic f. chiếc vô cùng âm gadually varied f. chiếc biến đổi dần isentropic f. mẫu đẳng entropi jet f. mẫu tia laminar f. cái thành lớp logarithmic spiral f. cái xoắn ốc lôga mass f. cái kân hận lượng non-steady f. mẫu sai trái định ordinarry f. dòng thông thường parallel f. cái song song plastic f.

Xem thêm: Ngay Tình Là Gì ? Nghĩa Của Từ Ngay Tình Trong Tiếng Việt

mẫu dẻo
potential f. (cơ học) cái thế pressure f. cái áp rapid f. loại nhanh rapidly varied f. loại biến đổi nhanh secondary f. cái sản phẩm công nghệ cấp shearing f. mẫu liền kề, chiếc tđuổi, chiếc cắt spiral f. dòng xoắn ốc steady f. mẫu ổn định suberitical f. loại trước cho tới hạn subsonic f. chiếc dưới âm tốc superciritical f. mẫu khôn xiết cho tới hạn, mẫu (mạnh) xiết traffic f. mẫu vận tải tranqiul f. mẫu im lặng turbulent f. chiếc xoáy unikhung f. cái đều unsteady f. dòng sai trái định variable f. cái đổi thay thiên vortex f. (hình học) chiếc rôtadính sátbé nước lênđi theodòngflow process: phương pháp chiếc của sản xuấtflow rate: tốc độ dònghuman capital flow: loại vốn vốn nhân lựcmonetary flow: dòng vốn tệrate of heat flow: vận tốc cái nhiệtluồngcapital flow: luồng vốncash flow: luồng tiền phương diện thu vàocash flow: luồng tiền mặtcash flow exposure: rủi ro luồng tiềncircular flow of income: luồng luân chuyển thu nhậpcircular flow of national income model: mô hình luồng chu chuyển thu nhập cá nhân quốc giacost flow: luồng tầm giá tổncost flow assumptions: những đưa định về luồng bỏ ra phícurrency flow: luồng chi phí tệdiscounted cash flow method: phương thức luồng tiền chiết tínhflow chart: biểu đồ vật luồngflow of capital: luồng vốnflow of costs: luồng mức giá tổnflow of financial resource: luồng vốnflow of funds: luồng tiềnflow of funds: luồng vốnflow of funds accounts: report kế toán thù các luồng tiềnflow of funds analysis: sự so với luồng vốn di chuyểnflow of funds analysis: so sánh luồng vốn di chuyểnflow of money: luồng chi phí tệflow statement: báo cáo luồng tài chínhflow through basis: căn cứ vào luồng tiềnfund flow statement: report luồng vốnfunds flow: luồng chi phí quỹfunds flow: luồng vốnfunds flow analysis: so với luồng vốnfunds flow statement: bố cáo luồng vốngoods flow: luồng hànggross cash flow: tổng luồng chi phí mặthuman capital flow: luồng vốn kỹ nănghuman capital flow: luồng vốn nhân lựcimputed capital flow: luồng vốn ước tínhincremental cash flow: luồng tiền lượng giainformation flow: luồng thông tinmonetary flow: luồng tiền tệ tuôn vàomoney out flow: luồng tiền chảy ra nước ngoàinegative sầu cash flow: luồng chi phí âmnegative sầu cash flow: luồng chi phí phương diện âmnet cash flow: luồng tiền khía cạnh ròngneutralizing monetary flow: trung hòa luồng chi phí chạy vàopositive sầu cash flow: luồng tiền phương diện dươngreverse flow: luồng vốn tung ngượcspecie flow mechanism: lý lẽ tự kiểm soát và điều chỉnh bằng luồng vàngunilateral flow: luồng chi phí một chiềuluồng dònglưu lượngcapital flow: lưu lại lượng vốncash flow: lưu lượng chi phí mặt. discounted cash flow: ưu tiên lưu giữ lượng tiền mặtdiscounted cash flow: giữ lượng tiền khía cạnh thực hóadistribution flow: lưu lượng phân phốiexport flow function: hàm số lưu giữ lượng xuất khẩuflow of investment funds: lưu lại lượng vốn đầu tưgoods flow: lưu lượng sản phẩm hóagross cash flow: tổng lưu lại lượng tiền mặtnegative cash flow: lưu lại lượng chi phí mặttrade flow: giữ lượng mậu dịchnguồn cung cấp ứngnước triều lênaudience flowkhán-thính giả tiếp nốicash flowlượng lưu hễ tiền mặtcash flowlượng thu chi phí mặtcommodity flow analysisphân tích lưu giữ cồn sản phẩm hóacurrency flowlưu giữ hễ chi phí tệdiscounted cash flowgiá trị hiện tại ròngflow come-upthời hạn chảyflow metermẫu đo độ tiêu tốnflow of capitalgiữ đụng tư bảnflow of cashlưu giữ chuyển tiền mặtflow of costsgiữ gửi danh từ o dòng, luồng, cái chảy, lưu lượng; sự chảy động từ o chảy ra, tràn ra, xịt ra § flow a well hard : khai thác một giếng với công suất tối đa § flow away : tự chảy, tự phun trào § flow baông xã : chảy ngược, nghịch lưu § flow by heads : phun con gián đoạn § baông chồng flow : chiếc ngược § cash flow : lợi thuận thực tế thu được, thu nhập bao gồm thể gồm được § cold flow : mẫu lạnh § continous flow : loại chảy liên tục § cocurrent flow : cái thuộc chiều § counter flow : mẫu ngược § counter current flow : cái ngược chiều § critical flow : cái tới hạn § cross flow : cái ngang § current flow : lưu lượng loại § daily flow : lưu lượng ngày § down flow : mẫu chảy xuống; sự chảy xuống § earth flow : sự trượt đất § flood flow of a river : cái nước sông dưng § gravitational flow : mẫu trọng lực § gravity flow : chiếc trọng lực, loại tự chảy § hourly flow : lưu lượng giờ § induced flow : lưu lượng (được) mồi dẫn (lưu lượng được tạo ra nhờ các biện phát thu hồi thứ cấp) § initial flow : lưu lượng ban đầu § intermittent flow : lưu lượng bí quyết đoạn, lưu lượng theo chu kỳ § lamellar flow : mẫu chảy thành lớp § laminar flow : chiếc chảy thành lớp § lava flow : cái dung nham mê § mass flow : lưu lượng khối § mud flow : chiếc bùn § multiple phase flow : mẫu chảy đã trộn § natural flow : loại tự nhiên § parallel flow : cái chảy tuy vậy song § pattern flow : chiếc chảy phức hợp (trong hệ thống bơm nhiều giếng) § plug flow : loại chảy cả khối (của bùn khoan) § pressure flow : chiếc áp lực § pseuvày steady state flow : sự chảy chuẩn ổn định § radial flow : mẫu tỏa tia § radial gravity flow : chiếc trọng lực tỏa tia § radial steady state flow : dòng chảy hướng trọng tâm ổn định § reverse flow : loại chảy ngược, luồng ngược § salternative text water flow : lưu lượng nước muối, sự ngập nước mặn (của giếng) § single flow (alitubes in series) : lưu trình đơn, lưu trình thống nhất (tất cả ống phổ biến một hệ) § soil flow : dòng đất chảy § steady flow : loại ổn định § svào salt water flow : sự ngập nước mặn mạnh (của giếng) § steady fluid flow : sự chảy ổn định § straightflowthrough flow : cái chảy thẳng, loại chảy trực tiếp § transient fluid flow : loại chảy chuyển tiếp của chất lỏng § turbulent flow : cái chảy rối § two coil flow : lưu trình nhị ống xoắn ruột già § underground flow : dòng nước ngầm, dòng dưới đất § undirectional flow : loại chảy không định hướng § unsteady flow : chiếc chảy ko đều, chiếc chảy không ổn định § unsteady state flow : lưu lượng không ổn định, chiếc chảy không ổn định § viscous flow : cái nhớt § volcanic flow : chiếc núi lửa § flow of gas : lưu lượng khí § flow of rock : cái đá § flow a well hard : chảy tự do; để giếng chảy theo khả năng § flow back : chảy trở lại § flow bean : chỗ thắt dòng § flow by heads : dòng chảy loại gián đoạn § flow chart : sơ đồ cái chảy § flow kiểm tra : sự ngừng chảy § flow coupling : sự ghxay chiếc § flow cross : khớp nối chữ T § flow efficiency : hiệu suất loại chảy § flow fitting : ống chữ T § flow fold : nếp uốn chảy § flow line : đường ống dẫn § flow meter : lưu tốc kế § flow nipple : vòi vĩnh đậy § flow nozzle : vòi vĩnh cái chảy; một loại dụng cụ đo sử dụng để đo tốc độ chất lỏng § flow point : điểm chảy § flow recorder : thiết bị đo ghi dòng chảy § flow regime : chế độ chảy § flow schedule : thời biểu chiếc chảy § flow station : trung trọng tâm xử lý § flow stream samples : mẫu luồng chảy Mẫu chất lỏng lấy từ đầu giếng để tiến hành xét nghiệm về thành phần chất lỏng. § flow string : ống khai quật § flow tank : thùng chứa đầu giếng § flow treater : thiết bị xử lý loại chảy § flow unit : đới chảy Một đới vào vỉa chứa bao gồm độ rỗng và độ thấm không vắt đổi. Các chất lỏng sẽ chảy tương đối đều. § flow-after-flow thử nghiệm : thử nghiệm chảy nối tiếp Thử nghiệm dùng để xác định tiềm năng chiếc mở của một giếng khí để đo tốc độ của những dòng chảy và áp suất ở đáy tương ứng.