Fe có thể tan trong dung dịch chất nào sau đây

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*


Để minh bạch những dung dịch : FeCl2, MgCl2, FeCl3 , AlCl3 ta có thể sử dụng dung dịch làm sao sau đây?

A. HCl

B. NaOH

C. KMnO4

D. Quỳ tím


Cho các tuyên bố sau

(1). Hỗn phù hợp Fe3O4 + Cu (tỉ trọng mol 1:1) hoàn toàn có thể chảy hết vào dung dịch HCl dư.

Bạn đang xem: Fe có thể tan trong dung dịch chất nào sau đây

(2). Cho dung dịch FeCl2 tính năng với hỗn hợp AgNO3 dư, chất rắn thu được có AgCl và Ag.

(3). Hỗn hợp kim các loại Al, Fe tung hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 sệt, nguội.

(4). Hỗn thích hợp Na với Al2O3 (tất cả tỉ trọng mol 2:1) hoàn toàn có thể rã hoàn toàn nội địa.

(5). Cho kim loại Mg dư vào dung dịch FeCl3 sau phản nghịch ứng thu được dung dịch cất 2 muối bột rã.

(6). Hỗn kim loại tổng hợp các loại Cu cùng Ag hoàn toàn có thể tan hoàn toàn trong hỗn hợp bao gồm KNO3 + H2SO4 loãng.

(7). Kyên ổn một số loại cứng tốt nhất là W, kim loại có nhiệt độ rét chảy tốt duy nhất là Hg.

Số tuyên bố đúng là

A. 4

B. 5

C. 2

D. 3


Lớp 0 Hóa học tập
1
0

Cho những phát biểu sau:

(a) Điện phân NaCl rét rã, ở anot xảy ra sự khử anion clorua.

(b) Các oxit của kim loại kiềm thổ gần như làm phản ứng cùng với CO tạo ra thành sắt kẽm kim loại.

(c) Cho mẩu kim loại Na vào hỗn hợp AlCl3, nhận được kết tủa Al.

(d) Cho kim loại Mg vào hỗn hợp FeCl3 dư, không chiếm được sắt.

(e) Hỗn vừa lòng Al và BaO (tỉ trọng mol tương ứng là một trong những : 1) rã hoàn toàn trong nước dư.

Số phát biểu đúng là

A. 4.

B. 1.

C.2.

D.3.


Lớp 0 Hóa học tập
1
0

Để sáng tỏ các dung dịch riêng biệt: NaCl, MgCl2, AlCl3, FeCl3, hoàn toàn có thể dùng dung dịch làm sao tiếp sau đây ?

A.HCl

B.Na2SO4

C.NaOH

D.

Xem thêm: “ Phiêu Là Gì ? Nghĩa Của Từ Phiêu Trong Tiếng Trung “Phiêu” Là Gì

HNO3


Lớp 0 Hóa học tập
1
0

Cho những tuyên bố sau:

(1) Hỗn họp Fe3O4 và Cu (tỉ lệ mol 1 :1) hoàn toàn có thể rã không còn vào hỗn hợp HC1 dư;

(2) Cho FeCl2 vào hỗn hợp AgNO3 dư, hóa học rắn thu được có AgCl với Ag;

(3) Hợp kyên thép inoc không xẩy ra ăn mòn là Fe-Al-Cr;

(4) Hỗn họp Na và Al2O3 (gồm tỉ lệ mol 2 :1) có thể chảy hoàn toàn vào nước;

(5) Cho Mg dư vào dung dịch FeCl3 sau làm phản ứng thu được hỗn hợp chứa 2 muối tan;

(6) Hỗn hợp Cu cùng Fe có thể chảy hoàn toàn trong hỗn hợp đựng KNO3 với H2SO4;

(7) Klặng một số loại cứng độc nhất là W, kim loại có ánh nắng mặt trời rét tan phải chăng tuyệt nhất là Hg.

Số tuyên bố đúng là

A. 4

B. 5

C. 2

D. 3


Lớp 0 Hóa học
1
0

Cho những tuyên bố sau:

(a) Các kim loại kiềm phần lớn rã xuất sắc trong nước

(b) Các kim loại Mg, sắt, K với Al chỉ điều chế được bởi cách thức điện phân nóng chảy.

(c) Các kim loại Mg, K cùng Fe rất nhiều khử được ion Ag+ trong hỗn hợp thành Ag.

(d) Lúc cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư chiếm được sắt kẽm kim loại Fe.

Số phát biểu đúng là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4


Lớp 0 Hóa học
1
0

Cho những kim loại Cu , sắt, Ag lần lượt vào các dung dịch cá biệt sau: HCl, CuSO4, FeCl2,

FeCl3. Số cặp hóa học có bội nghịch ứng với nhau là:

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4


Lớp 0 Hóa học
1
0

Để phân minh các dung dịch NaOH, NaCl, CuCl2, FeCl3, FeCl2, NH4Cl, AlCl3, MgCl2 ta chỉ việc dùng:

A. dung dịch HCl.

B. Na2CO3.

C. quỳ tím.

D.

Xem thêm: Mất Sổ Bhxh Làm Thế Nào - Thủ TụC CấP LạI Sổ Bhxh

KOH.


Lớp 0 Hóa học tập
1
0

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HN


Loading...

Khoá học tập trên OLM của Đại học tập Sư phạm HNChuyên mục: Hỏi Đáp