EARLIER LÀ GÌ

Từ vựng giờ Anh nói về thời hạn rất phong phú. Chúng ta có thể nói "five years ago" (cách trên đây 5 năm) hoặc cũng nói theo một cách khác "ten minutes earlier" (sớm rộng 10 phút). Trong bài viết hôm nay, họ sẽ cùng bàn bạc về giải pháp dùng các từ "ago" với "earlier".

Bạn đang xem: Earlier là gì

Ago, backbefore, earlier là các trạng từ nhằm chỉ thời gian trong quá khứ.

Cách dùng hầu hết trạng từ bỏ này tương tự như nhau. Chỉ không giống nhau một chút ít.

*

AGO (cách đây)

Chúng ta dùng ago để kể đến khoảng thời hạn từ 1 thời điểm trong thừa khứ so với hiện tại. Ví dụ, nếu một vụ việc xảy ra "three days ago," thì có nghĩa là sự bài toán đó đã ra mắt 3 ngày tính tới hiện tại.

Xem thêm: Thế Giới Lạ Lẫm Thế Nào Trong Mắt Người Đàn Ông Đã Ngồi Tù Gần Nửa Thế Kỷ? ?

Ví dụ:

• The meeting started five minutes ago. (Cuộc họp đã bước đầu cách trên đây 5 phút.)• Jenny"s father died 15 years ago. (Ba của Jenny vẫn qua đời cách đây 15 năm.)• My husband và I met trăng tròn years ago, when we were at university. (Tôi với chồng chạm chán nhau cách đó 20 năm, khi shop chúng tôi còn là sv đại học.)

BACK (trước đây)

 Chúng ta dùng back tương từ như ago. Trạng trường đoản cú này dùng để nói tới thời hạn quá khứ so với hiện tại tại. Từ bỏ này ít trang trọng hơn ago.

Ví dụ:

• She moved khổng lồ California about three years back. (Cô ấy chuyển tới California khoảng chừng 3 thời gian trước đây.)• John died in car accident a while back. (John đã bị tiêu diệt trong vụ tai nạn đáng tiếc xe hơi từ thời điểm cách đây không lâu.)• I sent you the package two months back. (Tôi đang gửi bưu kiện mang lại anh 2 mon trước đây.)

BEFORE (trước đây, trước kia)

Chúng ta dùng before để chỉ một thời gian trước một mốc thời gian khác trong thừa khứ.

Ví dụ:

EARLIER (trước đây)

Chúng ta dùng earlier theo phong cách tương tự. Từ này được sử dụng trong bối cảnh trang trọng hơn before.

Ví dụ:

Bây giờ thì nên thực hành những trạng từ thời hạn này. Các bạn cũng có thể tự đặt câu theo ý thích!

Bạn cũng rất có thể thực hành sử dụng những trạng từ chỉ thời hạn này thuộc với gia sư tiếng Anh trực đường của bọn chúng tôi. Đăng ký những bài học độc đáo cùng christmasloaded.com.