Sổ Tay Docker: Cách Sử Dụng Docker Compose

I. Docker compose là gì ?

Docker compose là công cụ dùng làm định nghĩa cùng run multi-container đến Docker application. Cùng với compose bạn áp dụng file YAML để config những services mang đến application của bạn. Kế tiếp dùng command để create cùng run từ đều config đó.

Bạn đang xem: Sổ tay docker: cách sử dụng docker compose

Sử dụng cũng khá đơn giản chỉ với ba bước:

Khai báo app’s environment vào Dockerfile.Khai báo các services quan trọng để chạy application trong file docker-compose.yml.Run docker-compose up nhằm start và run app.

II. Đặc điểm


*

Không y như Dockerfile (build các image). Docker compose dùng làm build với run những container. Các thao tác làm việc của docker-compose tương tự như như lệnh: docker run

Docker compose có thể chấp nhận được tạo những service(container) giống nhau bởi lệnh :

$ docker-compose scale =

III. Demo

Thiết lập web :

npm

npm init react-app hoặc yarn

yarn create react-app trong thử nghiệm là webreactjs

Thay đổi file App.js


Config trong Dockerfile. Nếu bạn chưa biết về các lệnh nhằm config Dockerfile. Đừng lo ngại hãy xem xét lại phần 1: tại đây


*

version: đã cho thấy phiên bạn dạng docker-compose sẽ sử dụng.services: thiết lập các services(containers) muốn thiết đặt và chạy.image: chỉ ra rằng image được thực hiện trong lúc tạo nên container.build: dùng làm tạo container.ports: thiết lập cấu hình ports chạy tại thiết bị host cùng trong container.

Xem thêm: 2021 Nên Làm Thẻ Ngân Hàng Nào Tốt Nhất Hiện Nay 2020, Nên Mở Ở Đâu

restart: auto khởi chạy khi container bị tắt.

Ngoài ra còn tồn tại một số lệnh config khác:

environment: thiết lập cấu hình biến môi trường ( thường xuyên sử dụng trong những lúc config các thông số kỹ thuật của db).depends_on: chỉ ra sự phụ thuộc. Có nghĩa là services nào yêu cầu được setup và chạy trước thì service được config tại đó bắt đầu được chạy.volumes: dùng làm mount nhì thư mục bên trên host cùng container cùng với nhau.

Run command như mặt dưới:

$ docker-compose upSau khi run xong họ thấy docker-compose sẽ start và run nhì service mà chúng ta đã config trong file docker-compose.yml nghỉ ngơi trên


*

*

*

Mẹo nhỏ : Dành cho mình nào sử dụng Visual Studio Code giống mình kia là chúng ta có thể tạo nhanh những config đến Dockerfile với docker-compose.yml chỉ bằng một vài thao tác nhỏ. Bên trên Visual Studio Code bạn cài thêm extendsion Docker


Sau lúc cài xong xuôi nhấn F1 => gõ docker: add => chọn temp gồm sẵn + config port hôm nay Visual Studio Code sẽ auto generate các fileDockerfile, docker-compose.yml, docker-compose.debug.yml, và.dockerignore mang đến bạn.

Ngoài ra nó còn suggest lệnh cho bọn họ cũng như là chú ý trong lúc họ tự config các file của docker siêu tiện.