ĐOÀN VIÊN BỊ THU HỒI THẺ ĐOÀN VIÊN TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO

Trang chủ
Cơ cấu tổ chức
Thông tin mặt hàng tháng
Tin tức - Sự kiện
Tin hợp đồng Đoàn - Hội cơ sở
Tin Đoàn - Đội trường học
Văn bản mới Đoàn - Hội
Văn bản mới ngôi trường học
Kỹ năng nghiệp vụ
Mô hình - Điển hình
Các Câu lạc bộ
Kỹ năng sống
Họctập và làm theo lời Bác
Cơ quan tiền TT huyện Đoàn
Góc giải trí
Các câu lạc bộ
Liên hệ
Quản lý website

*

*

*

*

*

Hướng dẫn khôi phục sổ đoàn viên

1. Trường hòa hợp mất thẻ đoànviên: tiến hành cấp lại thẻ theo quá trình sau:

Bước 1: Ban Chấp hành chi đoàn lậpdanh sách những đoàn tụ mất thẻ đoàn mà lại còn sổ đoàn viên báo cáo và đềnghị Ban Chấp hành Đoàn các đại lý cấp lại thẻ đoàn viên.Bạn đã xem: Đoàn viên bị tịch thu thẻ đoàn tụ trong trường vừa lòng nào

Bước 2: Căn cứ thông tintrong sổ đoàn viên, với Nghị quyết hấp thu Đoàn Ban Chấp hành Đoàn đại lý tiếnhành lưu lại đầy đủ tin tức của đoàn viên trong sổ sum họp vào thẻ đoànviên (ngày vào Đoàn, nơi kết nạp, nơi cấp thẻ,…).

Bạn đang xem: Đoàn viên bị thu hồi thẻ đoàn viên trong trường hợp nào

Bước 3: Ban chấp hành Đoàncơ sở tổng hòa hợp danh sách sum họp mất thẻ Đoàn, thẻ đoàn hồi sinh và sổ đoànviên của những đoàn viên mất thẻ giữ hộ về Ban hay vụ thị trấn Đoàn để đối chiếuhồ sơ và đóng dấu thẻ Đoàn.

2. Trường hợp mất Nghịquyết thu nạp đoàn (tuy nhiên vẫn còn đấy sổ Đoàn viên): tiến hành cấp lại theo cácbước như sau:

Bước 1: Ban Chấp hành bỏ ra đoàn lậpdanh sách những sum họp mất Nghị quyết kết nạp Đoàn tuy nhiên còn sổ đoàn viênbáo cáo và đề xuất Ban Chấp hành Đoàn đại lý trực tiếp cấp lại quyết nghị kếtnạp đoàn viên.

Bước 2: địa thế căn cứ thông tintrong sổ đoàn viên, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở tiến hành cấp lại nghị quyết chođoàn viên. Cần khắc ghi đầy đủ tin tức theo quyết nghị cũ, mặc dù ở phần kýtên của Ban Chấp hành Đoàn cơ sở ra Nghị quyết, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở cấplại quyết nghị ghi chú loại chữ "Nghị quyết được cấp cho lại ngày....tháng....năm và cam kết tên, đóng dấu ở góc cạnh trái của quyết nghị mới.

3. Trường đúng theo mất sổ đoàn viên, Nghị quyết tiếp nhận đoàn: tiến hành cấp lại theo quá trình như sau:

Bước1:Sau khi đoàn viên report bị mất sổ đoàn…hướng dẫn đoànviên làm bạn dạng tường trình về quy trình từ khi tiếp thu đoàn với tham gia hoạt độngĐoàn cho đến lúc bị thất lạc hồ sơ, nêu tại sao bị thất lạc hồ sơ, phải gồm xácnhận của các đại lý đoàn mà sum vầy sinh hoạt trước lúc chuyển đến đơn vị hiệntại.

-Làm lại toàn thể hồ sơ hoặc vấp ngã túc hồ sơ thiếu đối với đoàn viên không vi phạmkỷ luật, không quăng quật sinh hoạt Đoàn theo quy định của Điều lệ, không trở nên xóa tênkhỏi list đoàn viên. Hồ sơ mới được thiết kế lại dựa trên tin tức trước đócủa người đoàn viên về ngày thu nhận đoàn, nơi kết nạp đoàn, và toàn thể quátrình tham gia sinh hoạt đoàn, thành tích của sum họp từ lúc kết nạp đến thờiđiểm hiện tại vào sổ đoàn viên mới. Đồng thời Ban Chấp hành Đoàn các đại lý ra quyếtđịnh phục sinh hồ sơ đoàn viên (theo mẫubên dưới ) và xác nhận trong hồ sơ new của đoàn viên, quy trình cụ thể:

+Đối với Nghị quyết thu nạp đoàn viên: điền vừa đủ thôngtin về ngày kết nạp, đơn vị kết nạp…. Ở phía góc trái của mẫu Nghị quyết, BanChấp hành Đoàn đại lý ký xác nhận khôi phục hồ nước sơ đoàn tụ với ngôn từ sau:khôi phục hồ nước sơ đoàn viên …………… theo đưa ra quyết định số…… ngày ….. Mon … năm ……của Ban Chấp hành Đoàn ………….về việc phục hồi hồ sơ đoàn viên

+Ghi nhận lại toàn cục quá trình phấn đấu, kết quả củađoàn viên vào phần nhận xét, đánh giá của sổ đoàn viên.

Xem thêm: Cách Chụp Ảnh Màn Hình Lmht Đơn Giản Nhất Dành Cho Các Game Thủ

+Tiếp tục thống trị đoàn viên theo số quyết định khôi phụcđoàn viên, , gắn kèm ra quyết định khôi phục vào sổ đoàn viên mới mang lại đoàn viên

Mẫuquyết định

HUYỆN ĐOÀN THỌ XUÂN

BCH ĐOÀN XÃ ………………..

***

Số: -QĐ/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

………….., ngày tháng năm 201

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khôiphục hồ sơ đoàn viên

-----------

-Căn cứ Điều lệ Đoàn với Hướng dẫn tiến hành Điều lệ Đoàn TNCS hồ nước Chí Minh;

- căn cứ đềnghị khôi phục hồ sơ sum họp của đưa ra đoàn…………………… và bản tường trình về quátrình tham gia sinh hoạt đoàn của đoàn viên;

- Xét quy trình rèn luyện,phấn đấu của sum họp thời gian qua.

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ ……………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: phục hồi hồ sơ sum họp của đồng chí..................................

- Sinh ngày: ..........................................................................................

- Quê quán: ...........................................................................................

- nghỉ ngơi tại chi đoàn: .......................................................................

- Ngày tiếp nhận Đoàn: ...........................................................................

- vị trí kết nạp Đoàn: ..............................................................................

TheoNghị quyết số …. Ngày …/…/…. Của Ban Chấp hành Đoàn …

Điều 2:Ban Chấp hành chi đoàn ……………. Có nhiệm vụ thực hiện tốt công tác quản lýđoàn viên, định kỳ tiến hành việc đánh giá, phân loại đoàn viên theo đúng quytrình, thủ tục của Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS hồ nước ChíMinh.

Điều 3: Chi đoàn … và bằng hữu có thương hiệu trên chịutrách nhiệm thi hành đưa ra quyết định này./.