DISRUPTION LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Disruption là gì

*
*
*

disruption
*

disruption /dis"rʌpʃn/ danh từ sự đập gãy, sự đập vỗ, sự phá vỡ; sự gẫy vỡ chứng trạng xâu xé, tình trạng chia rẽ (điện học) sự đánh thủng
đổ vỡGiải mê say VN: Sự xong không thông thường trong việc tiến hành một chương trình, thường cơ mà không phải luôn luôn dẫn đến công dụng bàn phím bị đông cứng hoặc bị một trạng thái tạm thời nào đó. Trong phần lớn các ngôi trường hợp, các bạn phải khởi động lạnh lại mang đến máy để ra cử sự đổ vỡ.đứt đoạnphân rãsự tấn công thủngsự đập gãysự có tác dụng hỏngsự ngắtsự phá vỡLĩnh vực: toán & tinphá hủydisruption planemặt đứt gãyservice disruptionsự cách quãng phục vụ o sự đứt đoạn, sự phân rã
*

Xem thêm: Dịch "Anh Nhớ Em Nhớ Anh Tiếng Nhật Viết Thế Nào, Cách Nói Em Nhớ Anh Trong Tiếng Nhật

*

*

disruption

Từ điển Collocation

disruption noun

ADJ. considerable, enormous, great, major, massive, serious, severe | minimum how khổng lồ organize the building work so as lớn cause minimum disruption | widespread | undue to allow the school to lớn function without undue disruption | inevitable | economic, family, political, social the effects of family disruption during childhood | traffic

VERB + DISRUPTION cause, create, lead khổng lồ | suffer The đô thị centre suffered some disruption due to lớn a bomb scare. | avoid, prevent | minimize

DISRUPTION + VERB occur

PREP. ~ khổng lồ The bombing campaign caused massive disruption to lớn industry.

Từ điển WordNet


English Synonym và Antonym Dictionary

disruptionssyn.: break commotion dislocation disturbance flutter gap hoo-ha hoo-hah hurly burly interruption kerfuffle perturbation to-do