Devious là gì

khúc khuỷu·loanh quanh·láu cá·lầm đường lạc lối·ngoắt ngoéo·quanh co·quanh quẩn·quay quắt·quắt quéo·ranh ma·thủ đoạn·tráo trở·vòng vèo·xa xôi·xảo quyệt
Since we are united as “members belonging to one another,” we certainly should not be dechristmasloaded.comous or deliberately try to mislead our fellow worshippers, for that is the same as lying to them.

Bạn đang xem: Devious là gì


Vì hợp nhất như “chi-thể cho nhau”, chắc chắn chúng ta không nên gian dối hay cố tình làm anh em lầm lẫn.
Should the pointed fingers “from the other side of the river of water, a great and spacious building ” (1 Nephi 8:26) appear to be directed at you in the attitude of mocking, demeaning, and beckoning, I ask that you immediately turn away so that you are not persuaded by cunning and dechristmasloaded.comous means to separate yourself from truth and its blessings.
Nếu những ngón tay chỉ trỏ từ “phía bên kia sông có một tòa nhà rộng lớn vĩ đại <đang đứng>” (1 Nê Phi 8:26) dường như hướng về phía anh chị em với một thái độ chế giễu, hạ nhục, và vẫy gọi, thì tôi xin yêu cầu các anh chị em hãy lập tức ngoảnh mặt đi để các anh chị em không bị thuyết phục bởi những chiêu phép xảo quyệt và đầy thủ đoạn nhằm chia cách các anh chị em khỏi lẽ thật và các phước lành của nó.
Proverbs 3:32 says: “The dechristmasloaded.comous person is a detestable thing to Jehovah, but His intimacy is with the upright ones.”
Châm-ngôn 3:32 nói: “Đức Giê-hô-va gớm-ghiếc kẻ gian-tà; nhưng kết tình bầu-bạn cùng người ngay-thẳng”.
Examples include the cute yet somewhat surly Sanrio character Badtz Maru and the penguins in the mochristmasloaded.come Madagascar, intelligent creatures with dechristmasloaded.comous schemes and plans, who are even capable of defeating humans.
Nhân vật Sanrio Badtz Maru dễ thương và hài hước nhưng những con trong bộ phim Madagascar, những sinh vật thông minh với những kế hoạch và kế hoạch khôn ngoan, thậm chí có khả năng đánh bại con người.
6 Những người có tinh-thần thế-gian thường dùng đến những phương-pháp gian manh ngõ hầu đạt đến những mục-tiêu của họ.
“Đức Giê-hô-va ghê tởm kẻ lươn lẹo, nhưng kết tình bạn thiết với những người ngay thẳng”.—Châm ngôn 3:32
(Galatians 6:7, 8) The human heart is treacherous, dechristmasloaded.comous, deceitful, even as we are reminded at Jeremiah 17:9.
WHAT THE BIBLE SAYS: “Jehovah detests a dechristmasloaded.comous person, but His close friendship is with the upright.”
ĐIỀU KINH THÁNH NÓI: “Đức Giê-hô-va gớm-ghiếc kẻ gian-tà; nhưng kết tình bậu-bạn cùng người ngay-thẳng” (Châm-ngôn 3:32).
Đây là một sự khám phá phức tạp hơn nhiều, chỉ có thể đạt đến qua những con đường quanh co và đầy bất ngờ.

Xem thêm: Sốt Hosin Mua Ở Đâu ? Giá Bao Nhiêu? Công Thức Tự Làm Nước Sốt Hoisin Tại Nhà


No servant of Jehovah can abandon christmasloaded.comrtue, resort to being dechristmasloaded.comous and deceitful, and rightly think that such things would find acceptance with God.
Không một tôi tớ nào của Đức Giê-hô-va có thể bỏ sự nhân đức, dùng đến những thủ đoạn gian manh và lừa đảo, và lại nghĩ rằng Đức Chúa Trời chấp nhận những điều đó.
Being dechristmasloaded.comous or deliberately misleading others in order to avoid responsibility really amounts to lying.
Dùng đến thủ đoạn hay cố tình đánh lạc hướng người khác để trốn tránh trách nhiệm thật ra có nghĩa là gian dối.
We are wise to avoid association with those who hide their identity in Internet chat rooms, those at school or at our place of work who pretend to be our friends for dechristmasloaded.comous reasons, apostates who put on a mask of sincerity, and those who live a double life.
Chúng ta phải khôn ngoan tránh giao du với những người giấu danh tánh trên mạng Internet, bạn cùng trường hoặc cùng sở có ý đồ xấu khi giả vờ kết bạn với chúng ta, kẻ bội đạo ra vẻ chân thật, và những người có lối sống hai mặt.
So these dechristmasloaded.comous men reasoned: “We shall find in this Daniel no pretext at all, except we have to find it against him in the law of his God.”
Cho nên những người gian xảo đó lý luận: “Chúng ta không tìm được một cớ nào mà cáo Đa-ni-ên nầy, nếu chúng ta chẳng tìm trong sự thuộc về luật-pháp Đức Chúa Trời nó” (Đa-ni-ên 6:4, 5).
Consider the point made at Proverbs 3:32: “The dechristmasloaded.comous person is a detestable thing to Jehovah, but His intimacy is with the upright ones.”
Hãy xem Châm-ngôn 3:32 nói gì: “Đức Giê-hô-va gớm-ghiếc kẻ gian-tà; nhưng kết tình bậu-bạn cùng người ngay-thẳng”.
If we cherish our relationship with Jehovah God, those thought-provoking words should deter us from plotting mischief or doing anything dechristmasloaded.comous.
Nếu quí mến mối liên lạc với Giê-hô-va Đức Chúa Trời thì chúng ta nên nghe những lời sâu sắc đó để không âm mưu gieo tai họa cho người khác hoặc làm bất cứ điều gian manh nào.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M