Đại hội đảng bộ thành phố hà nội khóa xiii diễn ra vào thời điểm nào, ở đâu


*

Đầu giờ sáng hôm nay (25/1), những đại biểu Đại hội XIII sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.Sau đó, những đại biểu sẽ họp phiên trù bị tại hội trường lớn tại Trung trọng tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.

Bạn đang xem: Đại hội đảng bộ thành phố hà nội khóa xiii diễn ra vào thời điểm nào, ở đâu

Đại hội tiến hành trải qua chương trình phiên họp trù bị, trải qua Quy chế có tác dụng việc, Chương trình có tác dụng việc, Quy chế bầu cử Đại hội XIII và report thẩm tra tư cách đại biểu.

Cũng tại phiên trù bị, những đại biểu tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư biện pháp đại biểu.

Sau phiên trù bị, những đại biểu sinh hoạt tại đoàn nghiên cứu những tài liệu Đại hội, gồm report của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương khóa XII…

Kết thúc ngày làm cho việc đầu tiên, sáng sủa 26/1, Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ họp phiên khai mạc tại hội trường.

Các văn kiện trình Đại hội XIII lần này không chỉ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng mà hơn nữa nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, vạc triển năm 2011), Chiến lược phân phát triển khiếp tế-xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phân phát triển tởm tế - xã hội 5 năm 2021-2025 (năm kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước); xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng); và tầm chú ý phát triển đất nước đến năm 2045 (năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt phái nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Hệ thống những văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng bao gồm báo cáo chính trị là report trung tâm, cùng với các report chuyên đề là report kinh tế-xã hội (bao gồm các report tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển tởm tế - xóm hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển ghê tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và report đánh giá bán kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển gớm tế - làng mạc hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phân phát triển kinh tế - làng hội 5 năm 2021-2025) và report tổng kết công tác làm việc xây dựng Đảng cùng thi hành Điều lệ Đảng đã gồm sự thống nhất cao, thể hiện tầm cao trí tuệ của Đảng ta, dân tộc ta.

Xem thêm: Mua Xe 3 Bánh Cho Người Khuyết Tật Ở Đâu, Xe Ba Bánh Cho Người Khuyết Tật

Ban Chấp hànhTrung ương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, biểu quyết thông qua danh sách nhân sự đề cử bổ sung một số đồng chí lần đầu gia nhập Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, bổ sung một số đồng chí Ủy viên Trung ương khoá XII thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khoá XIII và một số đồng chí lần đầu thuộc trường hợp đặc biệt tham gia Ủy viên Trung ương bao gồm thức; trải qua nhân sự là Ủy viên Bộ chính trị khoá XII thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khoá XIII và list đề cử các đồng chí vào những chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khoá XIII với số phiếu tập trung rất cao.

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã thảo luận với thống nhất cao với Tờ trình của Bộ chủ yếu trị về dự kiến list Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư cam kết và Ban Thẩm tra tư biện pháp đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trung ương cũng đã trải qua các report của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII; về công tác làm việc nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; mang đến ý kiến về report tổng kết công tác tài bao gồm đảng nhiệm kỳ năm nhâm thìn - 2020. Đồng thời, Trung ương yêu thương cầu Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương, nghiêm túc rà kiểm tra lại toàn bộ các khâu chuẩn bị phục vụ Đại hội, để bảo đảm mang lại Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp.

Tổng túng thiếu thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Hội nghị của bọn họ đã thành công xuất sắc rất tốt đẹp; công việc chuẩn bị đến Đại hội XIII của Đảng đã cơ bản được trả tất theo đúng mục đích, yêu thương cầu và kế hoạch đề ra. Đây là Hội nghị thứ 15 cùng cũng là Hội nghị cuối thuộc của khóa XII. Đến giờ phút này, họ có thể vui mừng cùng tự hào khẳng định: Suốt nhiệm kỳ khoá XII vừa qua, trong bối cảnh thực trạng thế giới, khu vực cùng trong nước với biết bao nhiêu biến động cạnh tranh lường; bao nhiêu khó khăn, thử thách, nhưng Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ bao gồm trị, Ban bí thư đã đoàn kết một lòng, với quyết tâm và nỗ lực rất cao, đã chấm dứt toàn bộ chương trình công tác toàn khóa đã đề ra, đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân với toàn quân ta giành được những kết quả rất quan lại trọng, để lại nhiều dấu ấn nổi bật, tạo ra niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới để sắp tới chúng ta tiếp tục vững đá quý vượt qua cạnh tranh khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi đưa đất nước bước vào một thời kỳ phân phát triển mới.

Nhấn mạnh, Đại hội XIII của Đảng là một sự kiện chủ yếu trị trọng đại của Đảng và của dân tộc, cán bộ, đảng viên với nhân dân đang rất quan liêu tâm, theo dõi, ý muốn chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công xuất sắc của Đại hội, Tổng túng thiếu thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đồng chí Trung ương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao và kết quả tốt đẹp của Hội nghị Trung ương, nghiêm túc thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Hội nghị lần này, lãnh đạo toàn Đảng khẩn trương trả tất các công việc còn lại, là những hạt nhân lan tỏa kết quả tốt đẹp của Hội nghị Trung ương lần này vào toàn Đảng, toàn dân với toàn quân ta, và sở hữu tinh thần này vào Đại hội để tiến hành Đại hội toàn quốc lần thứ XIII thành công rực rỡ, đáp ứng được lòng muốn đợi và niềm hi vọng lớn lao của toàn Đảng, toàn dân./.