Cost overrun là gì

This plan was derailed by massive sầu cost overruns in Midway"s reconstruction, which eventually totalled $202 million.

Bạn đang xem: Cost overrun là gì


Kế hoạch này bị bỏ bỏ mang lại ngân sách thừa tốn kém vào câu hỏi tái kết cấu Midway, mà sau cuối lên tới mức 202 triệu Đô-la Mỹ.
Một sự christmasloaded.comệc cùng với thừa bỏ ra phí có thể tránh khỏi với 1 dự tính ngân sách an toàn và đáng tin cậy, đáng tin cậy và đúng mực.
Its appearance, location, delays và cost overruns in construction resulted in much public controversy.
Vẻ bên cạnh, địa chỉ, sự trì hoãn với quá bỏ ra tiêu trong quá trình phát hành công trình xây dựng sẽ dẫn mang đến không ít tranh cãi trong công chúng.
The Additional Financing (AF) would finance unanticipated cost overruns và modified project actichristmasloaded.comties.
Tài chủ yếu bổ sung vẫn tài trợ mang lại đông đảo ngân sách vượt quá bất ngờ và kiểm soát và điều chỉnh các hoạt động vui chơi của dự án.
In addition, corruption by politicians and construction companies resulted in cost overruns và some shoddy work.
Ngoài ra, tsi mê nhũng của các chủ yếu trị gia với chủ thể xây đắp khiến cho chi phí vượt quá mức và một trong những công trình gồm chất lượng kém.
Chi phí cải tiến và phát triển của dự án công trình tăng đáng chú ý dẫn tới sự christmasloaded.comệc khối hệ thống Global Hawk có công dụng sẽ ảnh hưởng hủy bỏ.
However, in 2011 NASA withdrew from IXO due lớn funding issues, mainly due lớn large cost overruns on JWST.
Tuy nhiên, trong năm 2011 NASA rút khỏi IXO bởi những vấn đề về tài bao gồm, chủ yếu là do đưa ra phí phệ thừa quá trên JWST.
The MBT-70 was a revolutionary thiết kế, but after large cost overruns & technological problems, Germany withdrew from the project in 1969.
MBT-70 là một kiến thiết mang tính phương pháp mạng, nhưng kế tiếp vày chi phí quá Khủng, Đức rút khỏi dự án công trình vào năm 1969.

Xem thêm: Tiêu Chiến Quê Ở Đâu - Tiểu Sử, Sự Nghiệp Và Đời Tư Của Nam Diễn Viên


The A-6 was intended lớn be replaced by the McDonnell Douglas A-12 Avenger II, but that program was canceled due to cost overruns.
For example, one study found that one in six IT projects were "blachồng swans" with gigantic overruns (cost overruns averaged 200%, và schedule overruns 70%).
lấy một ví dụ, một nghiên cứu và phân tích cho biết thêm rằng cđọng một trong những sáu dự án công trình công nghệ thông tin là "thiên nga đen" cùng với chu chi phí dôi dư đẩy đà (chi phí quá nấc vừa phải là 200% với định kỳ trình dôi dư 70%). ^ Hubbard, Douglas (2009).
Cost overruns raised the price of this program from $88 million to US$202 million, and precluded a similar modernization planned for Franklin D. Roosevelt.
Chi phí tăng đột biến quá mức của chương trình này trường đoản cú 88 triệu Đô-la Mỹ lên đến mức 202 triệu, khiến cho bắt buộc diệt vứt christmasloaded.comệc tân tiến hóa tựa như dự tính dành cho dòng tàu chị em Franklin D. Roosevelt (CV-42).
Cost overruns led khổng lồ the original plan to acquire 63 aircraft being cut to lớn 45, and khổng lồ a 2013 proposal khổng lồ mothball the 21 Bloông chồng 30 signals intelligence variants.
ngân sách tăng vượt, chiến lược ban đầu thêm vào 63 thứ cất cánh bị giảm sút còn 45 cùng rất đó là một trong những văn uống bản năm 2013 đề xuất mang lại dứt chuyển động 21 phiên bản tình báo điện tử Bloông chồng 30.
Accenture engaged in an IT overhaul project for the National Health Serchristmasloaded.comce (NHS) in 2003, making headlines when it withdrew from the contract in 2006 over disputes related to delays and cost overruns.
Accenture tđắm đuối gia vào trong 1 dự án thay thế sửa chữa cho ngành Dịch vụ Y tế Quốc gia sống Anh (NHS) vào năm 2003 với biến đổi tiêu đề Lúc nó rút ngoài hòa hợp đồng năm 2006 bởi trực rỡ chấp về sự lừ đừ với ngân sách quá mức.
Regarding Hitler"s relationship with the army, Speer states, "Invariably, Hitler ordered the bends in the front lớn be held at all costs, & just as invariably the Sochristmasloaded.comet forces would overrun the position after a few days or weeks.
Về quan hệ với quân team của Hitler, Speer nói, "thời gian nào cũng vậy, Hitler chỉ thị uốn nắn cong sinh sống vùng phía đằng trước cùng với toàn bộ giá nào, với dịp làm sao các lực lượng của liên Xô sẽ săn sàng tràn vào địa điểm trong một vài ba ngày xuất xắc vài tuần.
During Hu Zongnan"s initial success, he was able lớn overrun the communists base in Shaanxi & forced the communists lớn evacuate most of their governmental bodies to lớn the east of the Yellow River at a cost of merely losing đôi mươi,000 troops out of a quarter million total in the process, but in order to lớn guard the newly conquered vast regions, the nationacác mục troops were dangerously overstretched & spread thin.

Xem thêm: 7 Bệnh Stis Là Gì ? 7 Bệnh Stis Phổ Biến Tại Việt Nam


Trong thành công những bước đầu của Hồ Tông Nam, ông chiếm được căn cứ địa cùng sản sinh hoạt Sơn Tây cùng buộc quân cùng sản nên di tán quý phái bờ đông sông Hoàng Hà với tổn thất đôi mươi.000 tín đồ trên tổng số 1/4 triệu người, cơ mà nhằm đảm bảo an toàn vùng đất rộng lớn vừa chiếm lĩnh được, quân Quốc dân bị dàn mỏng mảnh hết sức gian nguy.

Chuyên mục: Hỏi Đáp