Constitute là gì

His father was replaced by the Second Spanish Republic, and under his son, Juan Carlos I, a constitutional monarchy was restored.

Bạn đang xem: Constitute là gì


Dưới thời phụ vương của ông, Tây Ban Nha quân nhà được thay thế sửa chữa bời nền cộng hòa sản phẩm nhị, và dưới thời nam nhi của ông, Juan Carlos I của Tây Ban Nha, một chế độ quân chủ lập hiến đã có thiết lập cấu hình.
In September 1932, a senior prince threatened the king"s abdication if a permanent constitution did not grant the palace greater power.
Tháng 9/1932 một hoàng tử V.I.P đang đe dọa Quốc vương vãi đang thoái vị ví như Hiến pháp không cho Hoàng gia bao gồm quyền lực tối cao to hơn.
According lớn the complaint, Acxiom"s actichristmasloaded.comties constituted unfair & deceptive trade practices, as "Acxiom has publicly represented its belief that indichristmasloaded.comduals should have sầu notice about how information about them is used & have sầu choices about that dissemination, và has stated that it does not permit clients lớn make non-public information available to lớn indichristmasloaded.comduals", yet Acxiom proceeded khổng lồ sell information khổng lồ Torch Concepts without obtaining consent, an ability to lớn opt out, or furnishing notice to lớn the affected consumers.
Theo khiếu nài, các hoạt động của Acxiom đã tạo ra phần lớn hành động thương mại ko vô tư và lừa dối bởi vì "Acxiom sẽ tuim cha công khai lòng tin của mình rằng những cá nhân bắt buộc gồm thông tin về christmasloaded.comệc thực hiện biết tin về chúng như thế nào cùng bao hàm gạn lọc về bài toán phổ biến kia với tuyên bố rằng nó ko chất nhận được người tiêu dùng để báo tin không công khai cho những cá thể ", nhưng mà Acxiom liên tục chào bán đọc tin mang lại tư tưởng Torch mà lại không cần phải có sự gật đầu, tài năng lựa chọn ko tmê say gia hoặc hỗ trợ thông báo cho tất cả những người tiêu dùng bị ảnh hưởng.
Lee said the most important goals are to lớn improve sầu the people"s livelihoods, build national consciousness, make a formal name change and draft a new constitution that reflects the present reality so that Taiwan can officially identify itself as a country.
Lý cho biết thêm những phương châm quan trọng độc nhất là cải thiện sinch kế của bạn dân, thiết kế ý thức quốc gia, đổi khác thương hiệu xác định và soạn thảo hiến pháp new phản ảnh thực tiễn hiện tại nhằm Đài Loan hoàn toàn có thể ưng thuận thừa nhận mình là 1 trong những đất nước.
The office was restored as a result of the 2008–09 political negotiations, but abolished again following the 2013 constitutional referendum.
Chức vụ đã có Phục hồi sau cuộc hội đàm chủ yếu trị năm 2008-09 nhưng vẫn huỷ bỏ lại sau cuộc trưng cầu hiến pháp năm 2013.
Under the direction of Theodoros Negris, they set down a proto-constitution for the region, the "Legal Order of Eastern Continental Greece" (Νομική Διάταξις της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος), & established a governing council, the Areopagus of Eastern Continental Greece, composed of 71 notables from Eastern Greece, Thessaly & Macedonia.
Dưới sự lãnh đạo của Theodoros Negris, họ lập ra một phiên bản hiến pháp sơ khởi mang lại khu vực, gọi là "Luật lệ của xứ đọng Hy Lạp trong nước miền đông" (Νομική Διάταξις της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος), với thiết lập cấu hình một hội đồng thống trị, hotline là Areopagus, bao gồm 71 nhân sỹ từ miền Đông Hy Lạp, Thessaly và Macedonia.
Siam (today known as Thailand) has had 20 constitutions & charters since the overthrow of absolute monarchy in 1932.
In 2010, the eighteenth amendment to lớn the constitution by removed the limit number of terms an incumbent President can stand for re-election of the President.
Trong năm 2010, sửa đổi lắp thêm mười tám hiến pháp bằng cách loại trừ số lượng giới hạn nhiệm kỳ mà lại Tổng thống đương chức rất có thể đứng ra để tái cử Tổng thống.
Constituted as the Football Association Premier League Ltd, it remained as an official Football Association (The FA) competition at the top of the "Football Pyramid", but it also now had commercial independence from the Football League, allowing it lớn negotiate a lucrative sầu broadcasting giảm giá khuyến mãi with British Sky Broadcasting, ultimately resulting in a rise in revenues and an increase in the number of foreign players in the league, increasing the profile of the league around the world.

Xem thêm: Chính Sách Khách Mua Sách Giá Sỉ Ở Đâu ? Chính Sách Khách Mua Sỉ


Được thành lập dưới dạng Association Premier League Ltd, nó vẫn là một trong giải đấu ưng thuận của Liên đoàn Bóng đá Anh (The FA) tuyên chiến và cạnh tranh trên đỉnh của "Bóng đá Pyramid", tuy vậy nó hiện nay cũng có sự độc lập thương mại tự Football League, có thể chấp nhận được nó thương lượng một thỏa thuận phạt sóng lợi tức đầu tư cùng với British Sky Broadcasting, dẫn đến sự ngày càng tăng lệch giá cùng sự tăng thêm số lượng list Các cầu thủ quốc tế trong giải đấu, tăng làm hồ sơ của giải đấu bên trên toàn nhân loại.
Trong một phân tích từ rất lâu trước đó, Dewey mang đến rằng: một xã hội được thiết lập nhờ vào bàn luận với bàn cãi.
The most basic definition he used to lớn describe a constitution in general terms was "the arrangement of the offices in a state".
Khái niệm căn uống phiên bản độc nhất vô nhị nhưng mà ông ta thường dùng để làm miểu tả hiến pháp trong những thuật ngữ tổng thể là "sự bố trí các chức vụ vào một quốc gia".
I try to convey a semblance of truth in my writing lớn produce for these shadows of the imagination a willing suspension of disbelief that, for a moment, constitutes poetic faith.
Tôi cố gắng khiến cho các tác phẩm của bản thân trông dường như thực để khiến cho tín đồ ta, Lúc hiểu những tác phđộ ẩm -- hình bóng của trí tưởng tượng này, từ nguyện dẹp không tin tưởng sang 1 bên, hành christmasloaded.com ấy, trong giây lát, đó là tinh thần vào thi ca.
In March 1933, the Enabling Act, an amendment lớn the Weimar Constitution, passed in the Reichstag by a vote of 444 to lớn 94.
Vào tháng 3 năm 1933, Đạo biện pháp Trao quyền (Ermächtigungsgesetz); một sự sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp Weimar, được Nghị christmasloaded.comện cho trải qua sau đó 1 cuộc bỏ phiếu cùng với kết quả 444 phiếu thuận cùng 94 phiếu kháng.
The Thirteen Colonies had very similar political, constitutional, & legal systems and were dominated by Protestant English-speakers.
Mười tía ở trong địa tất cả hệ thống chính trị, hiến pháp với pháp lý rất giống như nhau với bị đưa ra phối hận bởi những người dân nói giờ đồng hồ Anh Tin Lành.
This removed the two term limit that existed allowing the incumbent President khổng lồ serve multiple terms as well as increasing his power by replacing the broader constitutional council with a limited parliamentary council.
Điều này sa thải số lượng giới hạn nhì nhiệm kỳ sẽ trường thọ cho phép Tổng thống tại chức giao hàng những nhiệm kỳ cũng như tăng tốc quyền lực tối cao của chính bản thân mình bằng phương pháp sửa chữa hội đồng hiến pháp rộng to hơn với cùng 1 hội đồng nghị christmasloaded.comện tiêu giảm.
It was created by the Iran Constitution of 1906 and first convened on 7 October 1906 (Iranian Calendar: 1285-Mehr-13), soon gaining power under the rule of the Shah Mohammad Reza Pahlachristmasloaded.com.
Nó được tạo ra bởi Hiến pháp Iran năm 1906 cùng lần đầu tiên được triệu tập vào trong ngày 7 mon 10 năm 1906 (Lịch Iran: 1285-Mehr-13), nhanh chóng giành được quyền lực tối cao sau sự thống trị của Shah Mohammad Reza Pahlachristmasloaded.com.
It imparts constitutional supremacy (not parliamentary supremacy, since it was created by a constituent assembly rather than Parliament) and was adopted by its people with a declaration in its preamble.

Xem thêm: Hầm Chim Bồ Câu Như Thế Nào, 3 Cách Làm Chim Bồ Câu Hầm Ngon


Hiến pháp Ấn Độ truyền đạt quyền về tối cao hiến pháp (không hẳn là quyền về tối cao của quốc hội, do nó được tạo thành do một hội đồng lập hiến chứ đọng chưa phải Quốc hội), cùng được người dân gật đầu với tuim cha vào phần mở màn của nó.

Chuyên mục: Hỏi Đáp