Colonel là gì

Công ty CP dịch thuật miền trung MIDtrans xin được giới thiệu Các cấp bậc/chức danh quân team (Công An, cỗ Đội) trong giờ đồng hồ Anh trong giờ đồng hồ anh nhằm quý vị một thể tra cứu vớt khi đề xuất thiết

Cấp sĩ Quan

Sĩ quan tiền là cán cỗ thuộc Lực lượng vũ trang (quân đội, cảnh sát/công an) của một quốc gia có nhà quyền, vận động trong nghành nghề quân sự, đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, làm chủ hoặc thẳng thực hiện một trong những nhiệm vụ không giống được đơn vị nước của tổ quốc đó phong, thăng quân hàm cấp Úy, Tá, Tướng. Hàm cung cấp Tướng, cấp cho Tá, cung cấp Uý. 


*
*

khau-lenh-trong-quan-doi


Fall in /fɑːl/:Tập hơp.

Bạn đang xem: Colonel là gì

Attention /əˈten.ʃən/: Nghiêm.

At case /keɪs/: Nghỉ.

Dismiss /dɪˈsmɪs/: Giải tán.

Eyes front /aɪ frʌnt/: quan sát đằng trước, thẳng.

About face /feɪs/: Đằng sau, quay.

Right face /raɪt/: mặt phải, quay.

Left face /left/: bên trái, quay.

Quick time, march /kwɪk/: cách đều, bước.

Commands: Mệnh lệnh.

Sit down: Ngồi xuống.

Xem thêm: Độ Rơ Tay Côn Là Gì - Hỏi Kinh Nghiệm Chỉnh Độ Rơ Tay Côn

Stand up: Đứng lên.

Come on: Mời vào.

Get out: Ra ngoài.

Raise your hand: Giơ tay lên.

Go faster: Đi cấp tốc lên.

Go slower: Đi chậm trễ hơn.

Be quite: giữ yên lặng.

Thời hạn để xét thăng quân hàm luật như sau: Thiếu uý lên trung uý: 2 năm; Trung uý lên thượng uý: 2 năm; Thượng uý lên đại uý: 3 năm; Đại uý lên thiếu thốn tá: 4 năm; Thiếu tá lên trung tá: 4 năm; Trung tá lên đại tá: 5 năm

Hội đồng đơn vị nước vấp ngã nhiệm những chức vụ Tổng tham vấn trưởng, chủ nhiệm Tổng cục chủ yếu trị; phong cùng thăng quân hàm cấp độ Đại tướng, Thượng tướng, Đô đốc hải quân.

Chủ tịch Hội đồng nhất trưởng té nhiệm những chức vụ sản phẩm trưởng cỗ quốc phòng, Phó Tổng tham vấn trưởng, Phó nhà nhiệm Tổng cục chính trị, công ty nhiệm với Phó công ty nhiệm các Tổng cục khác, Tổng thanh tra với Phó Tổng thanh tra quân đội, tứ lệnh và Phó bốn lệnh quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng và những chức vụ tương đương; phong cùng thăng cấp độ Trung tướng, Phó đô đốc hải quân, thiếu tướng, chuẩn đô đốc hải quân.

Bộ trưởng cỗ quốc phòng té nhiệm các chức vụ Sư đoàn trưởng, viên trưởng và các chức vụ tương tự trở xuống; phong với thăng level từ thiếu hụt uý cho Đại tá.

Cấp có quyền chỉ định chức vụ cùng phong hoặc thăng cấp độ nào thì được quyền giáng chức, giáng cấp, không bổ nhiệm và tước đoạt quân hàm sĩ quan cấp bậc ấy.

#Thiếu tá tiếng Anh là gì ; #Trung tá giờ đồng hồ Anh là gì; #Thiếu tướng tiếng Anh là gì; #Thượng tá giờ đồng hồ Anh là gì; #Lieutenant là gì; #Đại tá giờ đồng hồ Anh là gì; #Trung úy giờ Anh là gì; #Lieutenant general là gì; # Cấp bậc công an trong giờ đồng hồ Anh; #Các cấp bậc trong quân đội; #Cấp bậc trong tiếng Anh; # Thượng tá giờ Anh là gì; #Trung tá giờ đồng hồ Anh là gì; # Khẩu lệnh tiếng Anh trong quân đội; # Sĩ quan tiền tiếng Anh