CƠ SỞ SẢN XUẤT TIẾNG ANH LÀ GÌ

Các công ty trong ngành chế tạo giữ vai trò đặc trưng trong việc sản xuất ra những sản phẩm, mặt hàng hóa nhằm mục đích đáp ứng cực tốt nhu mong của fan tiêu dùng. Trước yếu tố hoàn cảnh hội nhập khiếp tế, cũng tương tự các doanh nghiệp lớn ngày càng không ngừng mở rộng các chuyển động giao thương nước ngoài thì câu hỏi phải hay xuyên giao tiếp với đối tác doanh nghiệp nước ngoài là điều hiển nhiên. Để vận động giao thương nước ngoài diễn ra hiệu quả đòi hỏi bạn phải làm rõ các thuật ngữ tiếng Anh trong lĩnh vực sản xuất.Bạn đã xem: cửa hàng sản xuất giờ đồng hồ anh là gì

Sau đây, bọn họ hãy cùng khám phá các thuật ngữ tiếng Anh thường chạm mặt trong ngành phân phối để các bạn đang thao tác trong ngành thêm vào hoặc là mến mộ ngành sản xuất bao gồm sự sẵn sàng tốt rộng cho bé đường cải cách và phát triển sự nghiệp của mình.Bạn vẫn xem: cửa hàng sản xuất giờ đồng hồ anh là gì

1. Production: sản xuất, sản phẩm, sản lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

Thể hiện quy trình tạo ra sản phẩm, mặt hàng hóa.Bạn đã xem: các đại lý sản xuất tiếng anh là gì

The company's new mã sản phẩm will be going into production early next year.

Bạn đang xem: Cơ sở sản xuất tiếng anh là gì

Mẫu mới của bạn sẽ được gửi vào cung cấp vào đầu xuân năm mới sau.

The company expects lớn resume production again after a two-month break.

Công ty dự kiến đang sản xuất quay trở lại sau hai tháng.

Số số lượng sản phẩm do công ty sản xuất ra.

Company's production has risen steadily over the years.

Sản lượng của chúng ta tăng đều trong những năm qua.

Bắt đầu / hoàn thành sản xuất.

This model is scheduled to go into / out of production by the over of the year.

Mẫu này dự kiến sẽ bước đầu / dứt sản xuất vào thời điểm cuối năm.


*

Các các từ đi với production hay gặp:

Production manager: trưởng phòng sản xuất

A increase / decline / fall in production: tăng / bớt sản lượng

Go into / out of production: ban đầu / chấm dứt sản xuất

Production cost: túi tiền sản xuất, chi tiêu sản xuất

Production process: các bước sản xuất

Production target: tiêu chuẩn sản xuất

Production plan: chiến lược sản xuất

Production schedule: kế hoạch trình sản xuất

Production term: thời hạn sản xuất

Production activities: hoạt động sản xuất

Production step: quy trình sản xuất

Production department: xưởng sản xuất, phòng sản xuất

Production department: tác động đối với sản xuất

Production materials: vật liệu sản xuất

Production mode: cách thức sản xuất

Production possibility: khả năng sản xuất

Production line: dây chuyền sản xuất

Production equipment: trang bị sản xuất

2. Raw materials: nguyên liệu

Ngữ cảnh sử dụng:

Constant focus on maximizing the yield of raw materials to maximize returns.

Tập trung về tối đa hóa kết quả sử dụng nguyên liệu để tối đa hóa lợi nhuận.

Prices of goods are governed by the cost of the raw materials, as well as by the cost of production và distribution.

Giá cả sản phẩm & hàng hóa chịu ảnh hưởng bởi chi phí nguyên đồ vật liệu, cũng như ngân sách chi tiêu sản xuất cùng phân phối.

We've got lớn discuss the raw materials that produce our products.

Chúng ta phải trao đổi về các nguyên vật liệu cần để sản xuất ra các thành phầm của chúng ta.

Costs of materials include direct raw materials, as well as supplies và indirect materials.

Chi phí nguyên liệu bao hàm nguyên liệu trực tiếp, tương tự như nguồn cung cấp và vật liệu gián tiếp.

Các cụm từ đi với “raw materials” thường xuyên gặp:

Consumption index of raw materials: chỉ số chi tiêu và sử dụng nguyên liệu

Inventory of raw materials: kiểm kê vật liệu tồn kho

Raw materials site: địa thế căn cứ nguyên liệu

Shortage / scarcity of raw materials: thiếu thốn nguyên liệu

Turnover of raw materials: mức chu chuyển nguyên liệu

Major raw materials: nguyên liệu chính

3. Factory: bên máy, xưởng sản xuất

*

Ngữ cảnh sử dụng:

My company has twenty factories all over the world.

Công ty của tôi bao gồm 20 nhà máy sản xuất trên toàn gắng giới

I work in hai Phong factory

Tôi thao tác làm việc tại nhà máy sản xuất Hải Phòng.

The report is highly critical of safety standards at the factory.

Bản report đánh giá cao các tiêu chuẩn bình yên tại bên máy.

The company plans lớn shut down 3 factories và cut 5.000 jobs.

Công ty có kế hoạch tạm dừng hoạt động bốn nhà máy sản xuất và cắt sút 5.000 vấn đề làm.

Factory workers staged a walk-out last week in a dispute over pay.

Các công nhân xí nghiệp sản xuất đã tổ chức triển khai một cuộc đi dạo vào tuần trước vì một cuộc tranh cãi về lương.

You can order your goods directly from the factory.

Các nhiều từ đi cùng với factory hay gặp:

Factory accounting: kế toán nhà máy

Factory act: quy định tại nhà máy

Factory automation: tự động hóa xưởng sản xuất

Factory price: giá bán xuất xưởng

Factory manager: người có quyền lực cao nhà máy

Factory overhead: ngân sách chi tiêu chung ở trong phòng máy

Factory layout: bố trí sắp để trong công ty máy

Aggregate at factory: giá chỉ xưởng

At factory: giá phục vụ tại xưởng

Factory worker: công nhân nhà máy

4. Manufacture: chế tạo, sản xuất

Ngữ cảnh sử dụng:

We manufacture components for our car production plants in Europe.

Xem thêm: Điện Thoại Sony Được Sản Xuất Ở Đâu, Sản Xuất Ở Đâu, Điện Thoại Sony Của Nước Nào

Chúng tôi chế tạo các linh phụ kiện cho xí nghiệp sản xuất xe khá tại Châu Âu của bọn chúng tôi.

Các các từ đi với manufacture thường xuyên gặp:

Wholesale manufacture: sản xuất quy tế bào lớn, chế tạo hàng loạt

Of foreign manufacture: do nước ngoài sản xuất

Of trang chủ manufacture: tiếp tế trong nước

Manufacture order: lệnh sản xuất

Certificate of manufacture: giấy ghi nhận sản xuất

Trial manufacture: bản chạy thử, chủng loại ban đầu

Small-scale manufacture: sự sản xuất hàng loạt ở lever nhỏ

Date of manufacture: ngày tháng sản xuất

The cotton manufacture: ngành công nghiệp dệt, ngành dệt

Automobile manufacture: đơn vị phân phối ô tô

5. Product: sản phẩm

Ngữ cảnh sử dụng:

A new hàng hóa can require two years to lớn develop.

Một thành phầm mới có thể cần tới hai năm để phát triển.

The manufacturer had to withdraw the hàng hóa because of a design fault.

Nhà cung cấp đã cần thu hồi sản phẩm vì lỗi thiết kế.

Company aims lớn develop more quality products over the coming year.

Công ty muốn muốn cách tân và phát triển nhiều sản phẩm quality hơn trong những năm tới.


*

End / final / finished product: sản phẩm cuối

Intermediate product: sản phẩm trung gian

NPS (network hàng hóa support): cung ứng sản phẩm mạng

UPC (universal hàng hóa code): mã sản phẩm phổ biến

Auxiliary product: thành phầm phụ

Bulk product: thành phầm không đóng bao, thành phầm có trọng lượng lớn

Flagship / leading product: thành phầm chủ lực, sản phẩm hàng đầu

High chất lượng product: sản phẩm unique cao

Main product: sản phẩm chính

Primary product: thành phầm chủ yếu

Product family: loại sản phẩm

Product information: thông tin sản phẩm

6. Quality: hóa học lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

To keep close liaison with QA & QC to lớn ensure good chất lượng of products.

Giữ tương tác với QA và QC để bảo vệ chất lượng sản phẩm.

Work with Vendors in establishing a system that ensures timely delivery of chất lượng materials.

Làm việc với những nhà cung ứng trong việc tùy chỉnh cấu hình một khối hệ thống nhằm bảo đảm an toàn việc cung ứng kịp thời các nguyên liệu chất lượng.

Các các từ đi với quality thường gặp:

Acceptance unique level: tiêu chuẩn nghiệm thu hóa học lượng

Actual quality: unique thực tế

Certificate of quality: giấy ghi nhận chất lượng

Guarantee of quality: giấy đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm

High chất lượng goods: hàng quality cao

Manufacture's certificate of quality: giấy chứng quality của công ty sản xuất

Quality assurance: sự đảm bảo an toàn chất lượng

Quality control: kiểm soát, kiểm tra, cai quản chất lượng

Quality control department: phòng kiểm tra chất lượng

Quality standards / criterion of quality: tiêu chuẩn chỉnh chất lượng

Total quality control / management: thống trị chất lượng toàn diện


*

7. Productivity: năng suất

Ngữ cảnh sử dụng:

Control và analyze production activities khổng lồ make improvement for cost efficiency khổng lồ maximize productivity

Kiểm soát và phân tích chuyển động sản xuất để cải tiến hiệu quả giá thành nhằm về tối đa hóa năng suất.

Conduct training for production employees khổng lồ increase company's productivity.

Tiến hành đào khiến cho nhân viên tiếp tế để cải thiện năng suất của công ty.

Các nhiều từ đi với Productivity thường xuyên gặp:

Increase of productivity: sự gia tăng năng suất

Labour / operator productivity: năng suất lao động

Productivity effect: năng suất sản xuất

Productivity tools: chế độ tăng năng suất

Productivity wage: lương theo năng suất

Rate of machinery productivity: định nấc năng suất máy

8. Inventory: kiểm kê, mặt hàng tồn kho

Ngữ cảnh sử dụng:

Possessing a high amount of inventory for long periods of time is not usually good for a business because of inventory storage, obsolescence và spoilage costs.

Sở hữu lượng bự hàng tồn kho trong thời hạn dài thường không tốt cho doanh nghiệp vì giá cả lưu trữ mặt hàng tồn kho, lỗi thời và hư hỏng.

Managing your inventoryas a whole is a critical part of a successful sales strategy.

Việc cai quản toàn bộ hàng tồn kho là một trong những phần quan trọng của một chiến lược bán hàng thành công.

The company usually conducts an inventory of production materials at the over of month.

Công ty thường triển khai kiểm kê nguyên vật liệu sản xuất vào thời gian cuối tháng.

Các các từ đi cùng với Inventory hay gặp:

Inventory control: điều hành và kiểm soát hàng tồn kho

Inventory records: biên bản kiểm kê sản phẩm tồn kho

Inventory management: quản lý hàng tồn kho

Inventory on consignment: sản phẩm tồn kho gửi bán

Inventory pricing: cách định giá hàng tồn kho

Inventory variation: dịch chuyển hàng tồn kho

Period inventory: kiểm kê mặt hàng tồn kho định kỳ

Ending inventory: kiểm kê cuối kỳ


*

9. Equipment: thiết bị, dụng cụ

Ngữ cảnh sử dụng:

Making plan for buying machines, equipment khổng lồ supply enterprise’s production demands.

Lập kế hoạch sắm sửa máy móc, vật dụng nhằm đáp ứng nhu cầu nhu cầu cấp dưỡng của doanh nghiệp.

Manage recurrent repairing, maintain machines, equipment system of factory.

Quản lý việc thay thế sửa chữa định kỳ, bảo dưỡng máy móc, hệ thống thiết bị trong phòng máy.

Các cụm từ đi với Equipment thường gặp:

Automated equipment: thiết bị auto hóa

Automatic check out equipment: thiết bị đánh giá tự động

Capital equipment: sản phẩm sản xuất

Equipment và infrastructure: trang máy và cửa hàng hạ tầng

Equipment funds: quỹ bán buôn thiết bị

Stand-by equipment: sản phẩm công nghệ dự phòng

10. Manufacturing: sản xuất, chế tạo

Ngữ cảnh sử dụng:

Companies are trying to reduce manufacturing cycle time.

Các công ty đang nỗ lực làm giảm thời gian của chu kỳ luân hồi sản xuất.

Lập kế hoạch và chỉ huy các thành phần kỹ thuật sản xuất, kỹ thuật thử nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật.