Chủ Dự Án Tiếng Anh Là Gì

Chủ đầu tư là gì?

Chủ đầu tư là từ nhằm chỉ nhà đầu tư, từ đó chủ thể nhà đầu tư chi tiêu có thể là cá thể hoặc tổ chức, triển khai việc chuyển động là đầu tư để kinh doanh. Trong đó, chủ chi tiêu phải chịu trách nhiệm trọn vẹn mọi hoạt động, quy trình của dự án đầu tư bao gồm về chất lượng, hiệu quả ,… bảo vệ tuân thủ những pháp luật của pháp luật

*

Chủ chi tiêu tiếng Anh là gì?

Chủ chi tiêu tiếng Anh là: investor.

Bạn đang xem: Chủ dự án tiếng anh là gì

Chủ đầu tư tiếng Anh được tư tưởng như sau:

Investor is the term used to lớn refer to lớn an investor, whereby the investor can be an individual or an organization, carrying out activities as an investment for business. In particular, the investor must be fully responsible for all activities and processes of the investment project, including quality, efficiency … khổng lồ ensure compliance with the provisions of law.

Danh mục từ khớp ứng với chủ chi tiêu tiếng Anh là gì?

– Chủ dự án công trình tiếng Anh là owner of Project

– Đầu bốn viên: được dùng trong chăm ngành thành lập tiếng Anh là Investor

– Người chi tiêu tư nhân: được dùng trong chăm ngành tài chính tiếng Anh là Private investor

– tín đồ hùn vốn: được thực hiện trong chăm ngành kỹ thuật chung tiếng Anh là Contributors.

*

Ví dụ các từ thông dụng được sử dụng tương quan đến chủ đầu tư tiếng Anh là gì?

– Đại diện chủ đầu tư là gì? – tiếng Anh là What is the investor’s representative?

– tín đồ quyết định chi tiêu và chủ đầu tư chi tiêu khác nhau nỗ lực nào? – giờ Anh là The decision maker and the investor are so different.

– thừa nhận chủ đầu tư là gì? – tiếng Anh là What is the investor recognition?

– bên thầu là gì? – giờ đồng hồ Anh là What is a contractor?

– Chủ đầu tư chi tiêu và công ty thầu là gì? – giờ đồng hồ Anh là What are the investor & the contractor?

– Giam gần cạnh chủ đầu tư chi tiêu là gì? – giờ Anh là What is investor supervision?

– Nhà đầu tư là gì? – tiếng Anh là What is an investor?

– Chủ đầu tư là ai? – giờ đồng hồ Anh là Who is the investor?

– tư tưởng chủ đầu tư và người dân có thẩm quyền là không giống nhau – tiếng Anh là The concept of the investor & the authorized person is different.

– bên thầu thành lập và chủ chi tiêu kiếm lời như vậy nào? – giờ đồng hồ Anh là How construction contractors & investors earn profits?

– Dự án đầu tư chi tiêu và một số điểm sáng của dự án chi tiêu – tiếng Anh là Investment project and some characteristics of the investment project.

Xem thêm: Mua Gỗ Pallet Ở Đâu Hà Nội Giá Rẻ, Đồ Gỗ Pallet Giá Rẻ

– Chủ đầu tư xây dựng – tiếng Anh là Construction investor.

– mục đích và trách nhiệm của công ty đầu – bốn tiếng Anh là Roles and duties of the investor.

– vai trò và trọng trách của chủ chi tiêu dự án bđs – là gì tiếng Anh là Roles & responsibilities of real estate project investors.

– Khái niệm đầu tư và dự án đầu tư – tiếng Anh là Investment concept và investment projects.

– quan niệm chủ đầu tư giữa các luật là không đồng hóa – tiếng Anh là The concept of investor between laws is not identical.

– tất cả vấn đề tương quan đến hiệ tượng đầu tứ BOO là gì? – tiếng Anh là What is all about BOO investment?