Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính thế nào

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện tại hành là số thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp bắt buộc nộp tính trên các khoản thu nhập tính thuế trong thời gian và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Bạn đang xem: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính thế nào

*


1. Phương pháp tính thuế TNDN mới nhất

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định như sau:

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNDN

– Nếu doanh nghiệp có trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ thì tính như sau:

Thuế TNDN nên nộp = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN) x Thuế suất thuế TNDN

– các khoản thu nhập tính thuế được xem theo công thức sau

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển)

– các khoản thu nhập chịu thuế được tính theo công thức sau

Thu nhập chịu đựng thuế = (Doanh thu – túi tiền được trừ) + các khoản các khoản thu nhập khác

2. Thuế suất thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp:

– Thuế suất 20% áp dụng cho những doanh nghiệp có tổng doanh thu của năm kia liền kề Chú ý:

2.1. Những doanh nghiệp mới thành lập thì kê khai nhất thời tính quý theo thuế suất 22%. kết thúc năm tài chủ yếu nếu lợi nhuận bình quân của những tháng trong những năm 3. Ý nghĩa của chỉ tiêu H bên trên tờ khai Quyết toán thuế TNDN.

Ttrường vừa lòng A. Nếu Tổng số thuế tạm nộp của các quý mà thấp rộng số thuế TNDN phải nộp khi quyết toán từ 20% trở lên thì Doanh nghiệp phải nộp tiền phạt chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên đó.

– Số tiền chậm nộp được tính từ ngày tiếp theo sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý 4.

Ví dụ:

– Năm 2015, doanh nghiệp Phan Hiếu sẽ tạm nộp thuế TNDN là 100.000.000. Nhưng mà khi quyết toán năm, số thuế TNDN buộc phải nộp là 150.000.000, tăng 50.000.000.

=> Như vậy: 20% của số đề nghị nộp theo quyết toán là: 150.000.000 x 20% = 30.000.000.

Xem thêm: Phiến Quân Is Là Gì - Nhà Nước Hồi Giáo Iraq Và Levant

– Phần chênh lệch trường đoản cú 20% trở lên có giá trị là: 50.000.000 – 30.000.000 = 20.000.000.

Như vậy:

– doanh nghiệp phải nộp thêm số thuế còn đề nghị nộp sau quyết toán là 50 triệu đồng

Trường thích hợp B. Nếu Tổng số thuế TNDN tạm nộp của các quý mà thấp hơn số thuế TNDN phải nộp lúc quyết toán bên dưới 20% mà doanh nghiệp chậm nộp đối với thời hạn khí cụ (thời hạn nộp làm hồ sơ quyết toán thuế năm) thì tính tiền đủng đỉnh nộp tính từ lúc ngày không còn thời hạn nộp thuế mang đến ngày thực nộp số thuế không đủ so cùng với số quyết toán.

Ví dụ:

– Năm 2014, doanh nghiệp Hiếu Thành sẽ tạm nộp thuế TNDN là 80 triệu đồng.

– khi quyết toán năm, số thuế TNDN nên nộp là 90 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng.

=> Như vậy: Chênh lệch giữa số thuế đề nghị nộp theo quyết toán với số thuế sẽ tạm nộp trong thời hạn dưới 20% thì dn chỉ phải nộp số thuế còn đề nghị nộp sau quyết toán là 10 triệu đồng.

– Nếu lờ lững nộp số thuế chênh lệch này thì bị tính tiền chậm rãi nộp theo quy định.

– Trường hợp nộp thừa sẽ được coi như số thuế lâm thời nộp của năm tiếp đến hoặc được hoàn thuế theo quy định.