Catapult là gì

a Y-shaped stick or piece of metal with a piece of elastic (= material that stretches) attached to the top parts, used especially by children for shooting small stones

Bạn đang xem: Catapult là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú christmasloaded.com.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một cách đầy niềm tin.


to become famous or important very suddenly, in the process moving beyond others who had been more famous or important:
*

*

*

*

Xem thêm: Tại Sao Không Nên Đọc Sách Ở Nơi Thiếu Ánh Sáng, Trên Tàu Xe Bị Xóc Nhiều

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn christmasloaded.com English christmasloaded.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message