Cán bộ nguồn là gì

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Vietnamese term or phrase:Cán cỗ nguồn
English translation:Reserve sầu Human Resouces/ Force
Entered by: Mai Anh TranBạn đang xem: Cán bộ nguồn là gì

15:41 May 10, 2015
Vietnamese to English translationsBus/Financial - Human Resources
Vietnamese term or phrase: Cán cỗ nguồn
"Tổ chức một chương trình đào tạo và huấn luyện cán bộ mối cung cấp trong vòng 06 tháng kể từ khi cam kết hợp đồng." Cán bộ mối cung cấp tại đây chỉ phần nhiều nhân viên cốt cán, được mặt B tinh lọc nhằm mặt A đào tạo và giảng dạy.
Mai Anh Tran
*

Local time: 14:42
Reserve sầu Human Resouces/ Force
Explanation:"Cán bộ nguồn" giỏi "Đội hậu bị" là thuật ngữ hay gặp mặt vào công tác quy hoạch cán cỗ của những cơ sở Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể của Việt Nam, và dần được thực hiện cùng với những tổ chức doanh nghiệp sinh sống đầy đủ cấp

*

This person is a christmasloaded.com Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means lớn be a christmasloaded.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Works in field", this, sự kiện, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">Nguyen ThaiVietnamLocal time: 14:42

Summary of answers provided
5Management traineeThis person is a christmasloaded.com Certified PRO in English to VietnameseClichồng the red seal for more information on what it means khổng lồ be a christmasloaded.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Dung Huu Nguyen


Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Pets Là Gì ? Ý Nghĩa Của Pet Trong Các Lĩnh Vực

*

5Reserve Human Resouces/ ForceThis person is a christmasloaded.com Certified PRO in English to lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means to lớn be a christmasloaded.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nguyen Thai

*

*

Những cán cỗ này không hẳn đảm nhận sứ mệnh một biện pháp xác nhận của một vị trí được nói về vào đúng theo đồng, mà người ta chỉ vào vai trò cung cấp. Một số người trong đội ngũ cán cỗ mối cung cấp này sẽ tiến hành tuyển lựa chọn để phụ trách vai trò chấp thuận.


Xem thêm: Encoding Là Gì - Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Explanation:SuggestionThis person is a christmasloaded.com Certified PRO in English to lớn VietnameseCliông xã the red seal for more information on what it means khổng lồ be a christmasloaded.com Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Dung Huu NguyenVietnamLocal time: 14:42Works in fieldNative speaker of: English, Vietnamese

Chuyên mục: Hỏi Đáp