Bodyguard là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use tự christmasloaded.com.Học những tự bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tín.
Bạn đang xem: Bodyguard là gì

If all we are looking for is protection, we could pay a private security firm khổng lồ act as a bodyguard for us, individually và collectively.
He can become a dog-handler, a collator, a court officer, a clerk, a computer programmer or a royal bodyguard.
Notoàn thân felt completely safe and the authorities considered that it would be wise if a special secret bodyguard were lớn accompany my noble friend.
There were locksmiths in the ancient world, as well as bodyguards, watchmen & craftsmen making security grilles.
For this reason there is a bodyguard of people, even in politics, who in the interests of their clients want khổng lồ prevent stricter laws.
Các cách nhìn của các ví dụ không trình bày ý kiến của các biên tập viên christmasloaded.com christmasloaded.com hoặc của christmasloaded.com University Press giỏi của các bên cấp phép.
*

khổng lồ invent or make something, such as a speech or a device, at the time when it is needed without already having planned it

Về câu hỏi này


Xem thêm: Nên Mở Thẻ Master Ngân Hàng Nào Cho Thanh Toán Online, Thẻ Mastercard Là Gì

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn christmasloaded.com English christmasloaded.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Top 10 Trung Tâm Anh Ngữ Có Học Thêm Tiếng Anh Ở Đâu ( Khu Vực Tp

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Hỏi Đáp