Bloomer là gì

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use tự christmasloaded.com.Học các từ bỏ bạn phải tiếp xúc một cách đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Bloomer là gì

in the past, long, loose trousers made lớn fit tightly around the ankles, worn by women under a skirt or for sports
*

someone who is a good frikết thúc when it is easy khổng lồ be one and who stops being one when you are having problems

Về vấn đề này
*

*

*

Xem thêm: Vốn Điều Lệ Tiếng Anh Là Gì ? The Charter Capital, Định Nghĩa, Có Ví Dụ !

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập christmasloaded.com English christmasloaded.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message