BIOMETRIC LÀ GÌ

Theo Biometrics Research Group,.Inc sinh trắc học tập (hay Biometrics) là các đặc điểm thể hóa học và hành vi có thể đo lường mang lại phép thiết lập và xác minh tính danh của một cá nhân.

Bạn đang xem: Biometric là gì


Sinh trắc học tập là quá trình các điểm lưu ý thể chất và điểm sáng khác của một tín đồ được phát hiện tại và ghi lại bởi một đồ vật hoặc hệ thống điện tử như một phương tiện xác nhận danh tính. Thuật ngữ “Sinh trắc học” xuất phát điểm từ từ “Sinh trắc học”, dùng để chỉ việc phân tích những thống kê quan sát các hiện tượng sinh trắc học.

*

Vì mã nhận dạng sinh trắc học tập là duy nhất của các cá nhân, chúng tin cậy hơn trong bài toán xác minh danh tính so với các phương thức khác như chứng minh nhân dân cùng mật khẩu.

Xem thêm: Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Sản Phẩm Là Gì? ? Phân Loại Sản Phẩm

Các mã nhấn dạng hoặc phương thức sinh trắc học hay được phân nhiều loại là “sinh lý học” hoặc “hành vi”. Các mã nhận dạng sinh trắc học liên quan đến thể hóa học của một tín đồ và gồm những: nhận dạng vân tay, bàn tay, dấn dạng tĩnh mạch, mùi hương / hương thơm hương, quét mống mắt, DNA cùng nhận dạng khuôn mặt. Các đặc điểm hành vi tương quan đến phong cách hành vi của một fan và bao gồm: động lực gõ phím, phân tích dáng vẻ đi, dấn dạng giọng nói, điểm sáng sử dụng chuột, so với chữ ký kết và sinh trắc học dấn thức.

Công nghệ sinh trắc học tập là các khối hệ thống hoặc ứng dụng có thiết kế để sử dụng dữ liệu sinh trắc học thu được từ những phương thức hoặc nhận dạng sinh trắc học. Khối hệ thống sinh trắc học tập là một quá trình tự động: 1) tích lũy hoặc tích lũy dữ liệu sinh trắc học thông qua thiết bị thừa nhận dạng sinh trắc học, chẳng hạn như máy quét hình hình ảnh cho vết vân tay hoặc những mẫu tĩnh mạch máu lòng bàn tay hoặc một máy ảnh để thu thập các phiên bản quét khuôn mặt cùng mống mắt, 2) trích xuất dữ liệu từ mẫu mã được gửi thực tế, 3) đối chiếu dữ liệu được quét tự những dữ liệu được tích lũy để tham khảo, 4) đối sánh giữa mẫu đã gởi với những mẫu và 5) xác định hoặc xác minh xem danh tính của người giữ tài liệu sinh trắc học tập có đúng đắn hay không.

Do đó, technology sinh trắc học bao gồm cả phần cứng cùng phần mềm. Thiết bị nhấn dạng sinh trắc học là hartware thu thập, gọi và so sánh dữ liệu sinh trắc học. Tài liệu sinh trắc học là một trong mẫu được đem từ cá nhân, duy nhất. ứng dụng được nhúng trong công nghệ sinh trắc học gồm 1 công vắt sinh trắc học xử lý dữ liệu sinh trắc học tập đã tích lũy được. Phần mềm này thường hoạt động song tuy vậy với phần cứng để quản lý và vận hành quy trình thu thập dữ liệu sinh trắc học, trích xuất dữ liệu và thực hiện so sánh, bao hàm cả đối sánh dữ liệu.