Behavior Là Gì

behaviour tức thị gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong giờ Anh. Bí quyết phát âm behaviour giọng phiên bản ngữ. Trường đoản cú đồng nghĩa, trái nghĩa của behaviour.

Bạn đang xem: Behavior là gì


Từ điển Anh Việt

behaviour

/bi"heivjə/

* danh từ

thái độ, phương pháp đối xử; biện pháp cư xử, cách ăn uống ở; tư cách đạo đức

good behaviour: tư giải pháp đạo đức tốt

cách chạy (máy móc); ảnh hưởng tác động (chất...)

to be one"s good (best) behaviour

gắng bao gồm thái độ tốt, vắt đối xử tốt; hết sức thận trọng duy trì gìn trong cách đối xử làm sao để cho đúng đắn

to put someone on his best behaviour

tạo điều kiện cho ai có thể tu tỉnh giấc lại

behaviour

dáng điệu; giải pháp xử lý, chế độ

asymptoic(al) b.(giải tích) dáng vẻ điệu tiệm cận

boundary b. Dáng điệu làm việc biên

expectation b. (xác suất) dáng vẻ điệu trung bình

goal-seeking b.(điều khiển học) dáng vẻ điệu hướng đích

linear b. Dáng điệu con đường tính

transient b. Chế độ chuyển tiếp


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học từ vựng tiếng Anh
9,0 MB
Học từ bắt đầu mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích thích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh với tổng số 590.000 từ.

Xem thêm: Cách Hạch Toán Chi Phí Bảo Hành Sản Phẩm Theo Tt200 Kế Toán Xây Dựng


*

Từ liên quan
Hướng dẫn phương pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tra cứu kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ yêu cầu tìm vào ô kiếm tìm kiếm và xem các từ được lưu ý hiện ra mặt dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô search kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó dìm (một lần nữa) nhằm xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp con chuột ô tra cứu kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ yêu cầu tìm vào ô tra cứu kiếm và xem những từ được lưu ý hiện ra mặt dưới.Nhấp loài chuột vào từ ước ao xem.
Lưu ý
Nếu nhập từ khóa vượt ngắn các bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn có nhu cầu tìm trong list gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo sau để hiện ra từ bao gồm xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*