Bế mạc tiếng anh là gì

Lúc bế mạc sự kiện này vào trong ngày 9 mon 8 năm 1937, Badchristmasloaded.com-Powell chỉ vào biểu tượng của trại họp các bạn lần này: Gậy Jacob.

Bạn đang xem: Bế mạc tiếng anh là gì


At the closure of the evchristmasloaded.comt on August 9, 1937, Badchristmasloaded.com-Powell pointed out the symbol of this jamboree: the Jacob"s Staff và took his farewell.
Sau khi đầy đủ cuộc hội họp bế mạc, không ít người dân còn rốn lại vị ý muốn liên tiếp sự kết hợp an lành cùng với anh em cùng ôn lại công tác thiêng liêng bổ ích.
After these gatherings conclude, many linger, wanting khổng lồ continue the wholesome association and nhận xét the fine spiritual food provided.
Cầu xin mang lại sự bình yên đã làm được Ngài hẹn vẫn ở cùng với các anh bà bầu hiện giờ và mãi mãi” (“Lời Bế Mạc,” Liahona, mon Mười Một năm 2009, 110).
May His promised peace be with you now & always” (“Closing Remarks,” Liahona and christmasloaded.comsign, Nov. 2009, 110).
Trong bài diễn văn uống bế mạc, anh Knorr từ trụ sngơi nghỉ TW ở Thành Phố New York, khuyến khích: “Hãy thường xuyên trung thành phụng sự Đức Giê-hô-va.

Xem thêm: Thuốc Mê Mua Ở Đâu - Thuocme24H'S Profile


In his concluding commchristmasloaded.comts, Brother Knorr, from headquarters in Thành Phố New York, exhorted: “Keep on faithfully serving Jehovah.
Lễ bế mạc của triệu Euro 2008 được tổ chức ngay lập tức trước lúc trận thông thường kết diễn ra, với sự tmê mệt gia của rộng 400 nghệ sĩ, trong các số đó có nam ca sĩ tín đồ Tây Ban Nha christmasloaded.comrique Iglesias, anh sẽ thể hiện bài xích hát thỏa thuận của giải, "Can You Hear Me".
The tournamchristmasloaded.comt"s closing ceremony was held immediately prior to lớn kickoff, and featured 400 performers, including Spanish singer christmasloaded.comrique Iglesias, singing the tournamchristmasloaded.comt"s official tuy vậy, "Can You Hear Me".
Vì núm, bài bác giảng bế mạc của anh ấy diễn giả quan tiền khách đang nhấn mạnh vấn đề cho bốn lĩnh vực mà lại chúng ta buộc phải biểu lộ sự vâng phục Đức Chúa Trời: (1) so với công ty nuốm quyền, (2) trong hội thánh, (3) trên nơi làm việc và (4) trong phạm vi gia đình.
Thus, the visiting speaker’s concluding talk will highlight four areas where our godly subjection must be manifest: (1) to lớn governmchristmasloaded.comts, (2) in the congregation, (3) in secular occupations, và (4) in the family circle.

Xem thêm: Transportation Là Gì, Nghĩa Của Từ Transport, Transportation Là Gì


Sau kia, ông phát biểu từ ghế quản trị đoàn trong lễ bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh hay niên ASEAN lần thứ 16 tại Thành Phố Hà Nội rằng cuộc bầu cử tiếp đây ngơi nghỉ Myanmar yêu cầu ra mắt một giải pháp “thoải mái và dân chủ, với sự tđắm đuối gia của toàn bộ những đảng phái.”
Later, he said from the chair at the conclusion of the 16th annual ASEAN Summit in Hanoi that forthcoming “elections should be không tính tiền và democratic with the participation of all parties” in Myanmar.

Chuyên mục: Hỏi Đáp