Báo cáo kết quả kinh doanh là gì

Báo cáo hiệu quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài bao gồm tổng đúng theo, phản chiếu bao quát thực trạng cùng kết quả sale vào một kỳ hoạt động của doanh nghiệp lớn với cụ thể cho các hoạt động marketing thiết yếu. Nói giải pháp khác báo cáo tác dụng vận động sale là phương tiện trình bày tài năng có lãi với yếu tố hoàn cảnh hoạt động sale của doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả kinh doanh là gì

  – Tính cân nặng đối: Báo cáo công dụng hoạt động kinh doanh được lập dựa vào tính bằng vận giữa doanh thu, chi phí với công dụng kinh doanh. Có thể khái quát thông thường tính bằng vận của báo cáo hiệu quả kinh doanh qua cách làm sau:

*
*
*
*
*
*

Báo cáo hiệu quả chuyển động kinh doanh bao gồm tất cả 5 cột:

– Cột số 1 : Các chỉ tiêu báo cáo.

– Cột số 2: Mã số của những tiêu chuẩn tương ứng.

– Cột số 3: Số hiệu khớp ứng với các chỉ tiêu của báo cáo này được trình bày chỉ tiêu trên Bản tmáu minc report tài thiết yếu.

– Cột số 4: Tổng số tạo nên trong kỳ báo cáo năm.

– Cột số 5: Số liệu của năm kia (để so sánh).

Nội dung các tiêu chí trong Báo cáo tác dụng hoạt động kinh doanh nlỗi sau: 

(1) Doanh thu bán hàng cùng cung cấp các dịch vụ (Mã số 01) :

Chỉ tiêu này phản chiếu tổng doanh thu bán sản phẩm hoá, thành phẩm, nhà đất chi tiêu với hỗ trợ dịch vụ những năm report của người tiêu dùng.

(2) Các khoản giảm trừ lợi nhuận (Mã số 02):

Chỉ tiêu này đề đạt tổng hợp các khoản được ghi giảm trừ vào tổng doanh thu trong năm, gồm những: những khoản khuyến mãi tmùi hương mại, áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng phân phối, hàng cung cấp bị trả lại và thuế tiêu trúc đặc biệt, thuế xuất khẩu…

(3) Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10):

Chỉ tiêu này phản chiếu số lệch giá bán hàng hoá, thành phđộ ẩm, Bất Động Sản đầu tư và cung ứng hình thức vẫn trừ những khoản trừ.

Mã số 10 = Mã số 01 – Mã số 02.

(4) Giá vốn mặt hàng chào bán (Mã số 11):

Chỉ tiêu này phản ảnh tổng giá chỉ vốn của mặt hàng hoá, BĐS đầu tư chi tiêu, Ngân sách tiếp tế của thành phđộ ẩm đã cung cấp, ngân sách thẳng của trọng lượng hình thức dịch vụ hoàn thành đang cung ứng, ngân sách không giống được xem vào giá vốn hoặc ghi Giảm ngay vốn hàng chào bán vào kỳ report.

(5) Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm và hỗ trợ các dịch vụ (Mã số 20):

Chỉ tiêu này phản chiếu số chênh lệch giữa lợi nhuận thuần về bán sản phẩm hoá, thành phđộ ẩm, BĐS Nhà Đất đầu tư cùng hỗ trợ hình thức với giá vốn sản phẩm cung cấp tạo nên trong kỳ report.

Mã số đôi mươi = Mã số 10 – Mã số 11.

(6) Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21):

Chỉ tiêu này phản ảnh doanh thu vận động tài thiết yếu thuần (Tổng lợi nhuận trừ (-) Thuế GTGT theo cách thức trực tiếp (nếu có) liên quan cho hoạt động khác) gây ra trong kỳ report của người tiêu dùng.

(7) Chi tiêu tài thiết yếu (Mã số 22):

Chỉ tiêu này phản ảnh tổng ngân sách tài bao gồm, bao gồm chi phí lãi vay yêu cầu trả, chi phí bản quyền, ngân sách hoạt động liên doanh,… tạo ra trong kỳ report của doanh nghiệp.

Xem thêm: Amos Là Gì Và Link Tải, Quan He Giua Spss Amos Va Amos, Phần Mềm Spss Và

Chi tiêu lãi vay (Mã số 23):

Chỉ tiêu này phản ảnh chi phí lãi vay cần trả được tính vào chi phí tài thiết yếu trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được địa thế căn cứ vào Sổ kế toán thù cụ thể Tài khoản 635.

(8) Ngân sách bán sản phẩm (Mã số 24):

Chỉ tiêu này phản ảnh tổng chi phí bán hàng hoá, thành phẩm vẫn phân phối, dịch vụ đang cung cấp tạo ra trong kỳ report.

(9) Chi phí thống trị doanh nghiệp (Mã số 25):

Chỉ tiêu này phản chiếu tổng chi phí làm chủ doanh nghiệp lớn gây ra vào kỳ báo cáo.

(10) Lợi nhuận thuần từ hoạt động marketing (Mã số 30):

Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả hoạt động marketing của người sử dụng vào kỳ báo cáo.

(11) Thu nhập không giống (Mã số 31) :

Chỉ tiêu này đề đạt những khoản các khoản thu nhập khác (Sau lúc đang trừ thuế GTGT đề xuất nộp tính theo phương thức trực tiếp), gây ra vào kỳ báo cáo.

(12) Chi phí khác (Mã số 32):

Chỉ tiêu này đề đạt tổng các khoản chi phí khác gây ra trong kỳ report.

(13) Lợi nhuận không giống (Mã số 40):

Chỉ tiêu này phản chiếu số chênh lệch thân các khoản thu nhập không giống (sau khí đã trừ thuế GTGT đề xuất nộp tính theo cách thức trực : tiếp) cùng với ngân sách không giống tạo nên trong kỳ report.

Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32.

(14) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (Mã số 50) :

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận kế toán thù thực hiện trong những năm report của công ty trước khi trừ ngân sách thuế thu nhập công ty lớn tự vận động kinh doanh, vận động khác tạo nên vào kỳ report.

Mã số 50 – Mã số 30 + Mã số 40.

(15) Ngân sách thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện tại hành (Mã số 51):

Chỉ tiêu này phản chiếu chi phí thuế các khoản thu nhập công ty hiện tại hành phát sinh những năm report.

(16) túi tiền thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn hoãn lại (Mã số 52):

Chỉ tiêu này phản ánh ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp lớn hoãn lại hoặc thu nhập hoãn lại tạo ra trong thời gian báo cáo.

Xem thêm: Mua Giường Thông Minh Ở Đâu, Nơi Bán Giường Gấp Thông Minh Giá Rẻ Tp Hcm

(17) Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lớn (Mã số 60):

Chỉ tiêu này phản ảnh tổng số lợi tức đầu tư thuần (hoặc lỗ) sau thuế từ những hoạt động vui chơi của công ty (sau khi trừ chi phí thuế các khoản thu nhập doanhnghiệp) tạo nên trong năm report.


Chuyên mục: Hỏi Đáp