Award-winning là gì, award winning support có nghĩa là gì

Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use tự christmasloaded.com.Học những tự bạn phải giao tiếp một biện pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Award-winning là gì, award winning support có nghĩa là gì

an award-winning company or hàng hóa has won an award in a competition because it has been very successful:
This award-winning diesis extends die notion of action refinement to the setting of process description languages.
Following acoustic disasters of this kind in a number of award-winning buildings, acoustic comfort in "non-acoustic" spaces is receiving increasing attention.
This award-winning thesis extends the notion of action refinement khổng lồ the setting of process description languages.
The result is that award-winning dramas and documentaries are interspersed with soaps & game shows.
Its version of the story tells us of award-winning programmes never made và of opportunities unfulfilled.
Such designs have sầu only been developed through the experience and discovery of how disastrous some award-winning architectural designs have turned out khổng lồ be.
A revised version of last year"s award-winning leaflet on dental treatment is available through the post offices.
Các quan điểm của các ví dụ không trình bày quan điểm của các chỉnh sửa viên christmasloaded.com christmasloaded.com hoặc của christmasloaded.com University Press tốt của những đơn vị trao giấy phép.
*

Xem thêm: Tô Điểm Rèn Luyện Tiếng Anh Là Gì, * Giấy Chứng Nhận Sinh Viên Bằng Tiếng Anh

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập christmasloaded.com English christmasloaded.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ và Riêng tư Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語