Fix avcodec

By Google Inc(Signed)
Bạn đang xem: Fix avcodec


*
Details

File name:avcodec-54.dll
Typical file path:C:usersuserappdatalocalgooglechromeapplication21.0.1180.60avcodec-54.dll
Certificate
Issued to:Google Inc
Authority (CA):VeriSign
Expiration date:Friday, November 14, 2014Xem thêm: Vịt Cái Tiếng Anh Là Gì ? Gọi Tên Tiếng Anh Giống Đực Và Cái Của Động Vật


*
Programs installed in
Xem thêm: Playstation Now Là Gì ? Mua Ps Now Ở Đâu Uy Tín

*
All tệp tin variations of avcodec-54.dll

MD5SHA-1File size
c9e6af2f5e2682a2db0cc6ed2f3c2291eae8bd09d5b129702a9881b96a76b8f30a543a842.37 MB
ced4ae88bb89a4fa7a523ae81ddef241bb458053bbf8f233aabeae427a9e4d55b2ed0b582.28 MB
bdfdfb47cd831e6a7962390ca7dbdc08de9bc088f4d646ec19c2c075e6029f5f829c77032.37 MB
8365491d751b04d41da91f0d26622bfc3fe5d2579f2092154d6dc060193edd0017053b8e2.37 MB
0fc1f2fb9eff8f9db620e4ba1eb08c3e721cf3d60cc66d9a7aaf21fde6fdde5bd1fbddd02.07 MB
4d1d5601d0432a934c1ae350c62d8bcd433fb49a9cb1f57048ca241646c8bada391611d32.07 MB
616428d918ae8595e4338fd253c623ebff89bd9ef467d2b82b7701b3ce56a902146587dd2.28 MB
6e419a0989ec4cab30472cfa498928894538f3401fbae4b663da3c8612e68b144b932ffb2.07 MB
62f477fcc547ef09a08d2e4875896a57a87ae986d0f0ad169ad90fff0c7c49a11b1a39ef2.07 MB
ea14c378bdbe9bf5337c569fc0111ef0bd9523a8855f302d255ca4ccb442bd14b8166b7a2.07 MB
917a3c69388e45e40f78d044cd38935aea7dace4b49ee5ca5cc34efa6cd1c17ce8caf2772.07 MB
f37b4aeb402ce4dc7ddcc55ad0fd2edf1c19152c2ef781452a56a81aa4e2237242ac24912.07 MB
a202055915bf90c83169d007766ce2e0191a9b0499fedcdc1fb7729800b3e9fa5afb5e3f2.07 MB
ab25372226e1b10a98fae97a89b40174dcb9c0603dd170e94334101d1425230265b3e6792.07 MB

*
Distribution by Windows OS

OS versiondistribution
Windows 7 Home Premium26.32%

Chuyên mục: Hỏi Đáp