Aries là gì

the first sign of the zodiac, relating lớn the period 21 March to trăng tròn April, represented by a ram, or a person born during this period:

Bạn đang xem: Aries là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ christmasloaded.com.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một biện pháp đầy niềm tin.


the first sign of the zodiac, covering the period March 21 lớn April 19 và represented by a ram, or a person born during this period
*

*

*

*

Xem thêm: Mua Lọc Tràn Trên Ở Đâu - Bán Lọc Tràn Mới Cóng (Chỉ Ship Nội

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập christmasloaded.com English christmasloaded.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語