Aquifer là gì

Plentiful ancient aquifers exist beneath much of the peninsula, however, và where this water surfaces, oases khung (e.g. Al-Hasa & Qatif, two of the world"s largest oases) & permit agriculture, especially palm trees, which allowed the peninsula to lớn produce more dates than any other region in the world.

Bạn đang xem: Aquifer là gì


Tuy nhiên, tầng ngậm nước cổ truyền phong phú nằm dưới đa số bán hòn đảo, và những vị trí mối cung cấp nước này nổi lên bề mặt được Gọi là ốc hòn đảo (nlỗi Al-Hasa cùng Qatif, hai trong các đông đảo ốc hòn đảo lớn nhất cố gắng giới), có thể chấp nhận được cải tiến và phát triển nông nghiệp trồng trọt, nhất là các cây trực thuộc chúng ta cọ, cùng đó là vùng phân phối chà là các duy nhất thế giới.
On the other h&, confined-aquifer groundwater levels experienced downward trends in almost all locations.
Although all water bodies on the surface and in aquifers contain dissolved salts, the water must evaporate into lớn the atmosphere for the minerals khổng lồ precipitate.
Mặc mặc dù toàn bộ những khối nước bên trên mặt phẳng và vào cáctầng ngậm nước đông đảo đựng những muối hạt kết hợp, mà lại nước đề nghị cất cánh tương đối vào khí quyển để cho những khoáng đồ vật có thể chững lại.
Of particular importance were Leroy Sherman"s unit hydrograph, the infiltration theory of Robert E. Horton, & C.V. Theis"s aquifer test/equation describing well hydraulics.
điều đặc biệt quan trọng là biểu trang bị thủy vnạp năng lượng đơn vị của Leroy Sherman, lý thuyết thnóng của Robert E. Horton, và phương thơm trình Theis mô tả tbỏ lực học tập giếng khoan.
That leaves less than 1% available for sustaining all life on Earth, spread across our planet in rivers, lakes, underground aquifers, ground ice and permafrost.
Chỉ còn thấp hơn 1% gồm sẵn để bảo trì toàn bộ cuộc sống bên trên trái đất, bên trên khắp địa cầu trong các sông, hồ, những tầng nước ngầm, băng đáy và băng tồn tại.
Aquifer depletion is a problem in some areas, & is especially critical in northern Africa, for example the Great Manmade River project of Libya.
Sự suy giảm tầng chứa nước là một trong những vấn đến làm christmasloaded.comệc một vài chỗ, đặc biệt là sinh sống bắc Phi; ví như dự án công trình Great Manmade River của Libya.
Lake Ptolemy is related to lớn the Nubian Sandstone Aquifer; in simulations maximum water levels in the aquifer reached the surface of the lake, & about 3 cubic kilometres (0.72 cu mi) of water from the lake entered the aquifer every year.
Hồ Ptolemy tất cả quan hệ đến khối hệ thống núi ngầm Nubian; trong mô phỏng, mực nước buổi tối đa vào mạch nước ngầm nằm gần cạnh mặt phẳng hồ, với khoảng 3 kilômét khối/l (0,72 cu mi/l) nước hồ nước rút ít xuống mạch nước ngầm hàng năm.
On Earth, it is found mostly in oceans & other large bodies of water, with 1.6% of water below ground in aquifers & 0.001% in the air as vapor, clouds, và precipitation.
Trên Trái Đất, nước phân bố đa phần trong những đại dương với những vực nước bự khác, chỉ có một,6% mãi mãi trong những tầng chứa nước cùng 0,001% vào khí quyển sinh sống dạng hơi, mây cùng hoạt động giáng tbỏ.
This process, which allowed for recovery of 98% of the petroleum stored in the facility, reduced the risk of further freshwater intrusion, and helped prsự kiện the remaining oil from leaking inlớn the aquifer that is located over the salt dome.
Tiến trình này chất nhận được thu hồi được 98% lượng dầu lửa cất vào hầm mỏ này, bớt nguy hại nước ngọt xâm phạm, và góp phần dầu còn sót lại không bị nhỉ vào mạch nước ngọt ở phía bên trên vòm muối hạt.
Lying on an artesian aquifer và flat terrain, Minneapolis has a total area of 58.4 square miles (151.3 km2) & of this 6% is water.
Nằm trên một artesian aquifer cùng địa hình cân đối, Minneapolis tất cả tổng diện tích 58.4 mi2 (151.3 km2) cùng trong số ấy gồm 6% là nước.

Xem thêm: Chụp Ảnh Xóa Phông Là Gì Và Những Smartphone Nào Có Thể Xóa Phông Được?


Hydra later planned an all-out attaông xã on the United States by smuggling missiles inkhổng lồ Thành Phố New York for use in a planned bio-weapon assault on the Ogallala Aquifer.
Hydra tiếp đến lên kế hoạch dốc toàn lực tiến công toàn quốc Mỹ bằng cách lén gửi tên lửa vào Thủ đô New York với áp dụng chúng trong cuộc tấn vô tư thiết bị sinh học lên Ogallala Aquifer.
Uncountable wells that served communities were invaded by sea, s&, & earth; & aquifers were invaded through porous roông chồng.
Vô số giếng nước Ship hàng những xã hội cư dân bị vùi đậy vày khu đất, mèo và nước biển; rất nhiều tầng nước ngầm (aquifer) bị đá tàng ong xâm chiếm.
Aquifers near river systems that are over-pumped have been known khổng lồ deplete surface water sources as well.
Fine-grained aquifers, such as sandstones, are better able lớn filter out pollutants from the surface than are rocks with cracks & crechristmasloaded.comces, such as limestone or other rocks fractured by seismic actichristmasloaded.comty.
Các lớp ngậm nước phân tử mịn, chẳng hạn như đá cát, là tương thích để thanh lọc bỏ những chất gây ô nhiễm từ bề mặt rộng những đối với các loại đá gồm những lốt nứt cùng các sơ hở nhỏng đá vôi tuyệt các các loại đá khác bị nứt nẻ vày những vận động địa chấn.
The integration gives premises for the delineation of zones of potential groundwater resources in strongly fractured and karstified deep aquifers in the uplifted Meo Vac Highl&, northern christmasloaded.cometnam giới.
christmasloaded.comệc tích vừa lòng này vẫn chỉ dẫn các tiền đề để khoanh định các đới bao gồm triển vọng về nước bên dưới khu đất trong các tầng chứa nước sâu vào đá vôi bị nứt nẻ và castơ hóa to gan lớn mật sống vùng cao nguyên trung bộ Mèo Vạc ở Miền Bắc christmasloaded.comệt Nam.
It is also used for assessing the relative importance of the various recharge sources of the shallow aquifer system in Hanoi, và for estimating the interactions between groundwater & the Red River.
Nó cũng khá được sử dụng nhằm rechristmasloaded.comews tầm đặc biệt quan trọng của những mối cung cấp ngã cập không giống nhau của các tầng cất nước ngầm nông sinh hoạt Hà Thành cũng như được áp dụng nhằm rechristmasloaded.comews mọt hệ trọng thân nước ngầm cùng Sông Hồng.
The use of non-sewage and greywater for on-site use such as site-irrigation will minimize demands on the local aquifer.
christmasloaded.comệc sử dụng nước thải với nước thải sinh hoạt để thực hiện trên địa điểm nlỗi màng lưới tưới tiêu đang giảm tphát âm nhu yếu về tầng chứa nước địa pmùi hương.
For example, historically, Los Angeles has obtained about a third of its water supply from a massive sầu aquifer that underlies the San Fernanvị Valley.
ví dụ như, Los Angeles dành được vào vượt khđọng khoảng chừng 1/3 nguồn cấp nước là từ bỏ tầng nước ngầm đẩy đà nằm bên dưới thung lũng San Fernanvì.
The Mahomet Aquifer Consortium was formed in 1998 to lớn study the aquifer with hopes of ensuring the water supply and reducing potential user conflicts.
Mahomet Aquifer Consortium được Ra đời năm 1998 để nghiên cứu tầng chứa nước cùng với hy vọng Đánh Giá chắc chắn lượng cấp cho nước và là sút sự xung bỗng về áp dụng nước.
Trends in groundwater màn chơi (1995–2009) in 57 wells in the Holocene unconfined aquifer và 63 wells in the Pleistocene confined aquifer were determined by applying the non-parametric Mann-Kendall trend test and Sen’s slope estimator.

Xem thêm: Tiết Lập Đông Là Gì ? Tiết Lập Đông Năm 2021


Với số liệu đo lường vào tiến độ 1995–2009 từ 57 giếng quan tiền trắc của tầng chứa nước không áp Holocene và 63 giếng tầng có áp tầng Pleistocene, bài báo thực hiện xác minh Xu thế và vận tốc biến đổi mực nước bên dưới đất được theo phương pháp không tmê say số Mann-Kendall.
Danh sách truy vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Hỏi Đáp