Ankin nào ở thể khí

Hỗn đúng theo X bao gồm một ankin vào thể khí cùng hiđro gồm tỷ khối hận tương đối so với CH4 là 0,425. Nung rét tất cả hổn hợp X với xúc tác Ni nhằm phản nghịch ứng trọn vẹn chiếm được tất cả hổn hợp khí Y tất cả tỷ kăn năn tương đối đối với CH4 là 0,8. Cho Y trải qua bình đựng hỗn hợp brom dư, trọng lượng bình tạo thêm bao nhiêu gam

Quý khách hàng vẫn xem: Hỗn thích hợp x gồm một ankin lên trên thể khí và hidro bao gồm tỉ khối khá so với ch4 là 0 425

Phương thơm pháp giải

M hh trước= 0.425. 16 = 6,8

M hh sau = 0,8. 16 = 12,8

do ko có ankin như thế nào tất cả M H2 còn dư => cục bộ lượng ankin vẫn đưa thành ankan

Lời giải của GV christmasloaded.com

M hh trước= 0.425. 16 = 6,8g

M hh sau = 0,8. 16 = 12,8g

vày ko bao gồm ankin nào bao gồm M H2 còn dư => tổng thể lượng ankin đã đưa thành ankan

=> cho Y vào dd Br2 thì trọng lượng bình tăng = 0g

Đáp án đề nghị lựa chọn là: c

Quý Khách vẫn xem: Hỗn thích hợp x bao gồm 1 ankin lên trên thể khí cùng hidro tất cả tỉ kăn năn hơi so với ch4 là 0 425


Bạn đang xem: Ankin nào ở thể khí

*

*


Xem thêm: Biovital Cốm Vi Sinh Biovital : Chỉ Định, Liều Dùng Và Cách Dùng

*

*

*

Lúc mang lại brom hóa hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp tất cả một ankin với một anken buộc phải đầy đủ 0,4 mol Br2. Thành phần phần trăm về số mol của ankin trong tất cả hổn hợp là:

Hỗn thích hợp X có một ankan cùng một ankin. Cho các thành phần hỗn hợp X qua dung dịch Br2 dư thấy thể tích tất cả hổn hợp giảm sút một ít. Tính thể tích O2 (đktc) nên dùng để đốt cháy không còn 3,5 gam hỗn hợp X?

Cho 28,2 gam tất cả hổn hợp X bao gồm 3 ankin đồng đẳng sau đó qua 1 lượng dư H2 (to, Ni) nhằm phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn. Sau bội phản ứng thể tích thể tích khí H2 giảm 26,88 lít (đktc). CTPT của 3 ankin là

Hỗn thích hợp X gồm 3 khí C3H4, C2H2 cùng H2 đến vào trong bình kín khoảng không 8,96 lkhông nhiều (đktc) cất bột Ni, nung lạnh bình một thời hạn chiếm được các thành phần hỗn hợp khí Y. Biết tỉ khối hận của X so với Y là 0,75. Số mol H2 tmê mẩn gia phản bội ứng là:

Hỗn hợp X tất cả ankin B cùng H2 bao gồm tỉ khối hận tương đối so với CH4 là 0,6. Nung X với Ni xúc tác nhằm bội phản ứng xẩy ra trọn vẹn nhận được hỗn hợp Y gồm tỉ kăn năn khá so với CH4 là một. Cho Y qua dung dịch Br2 dư thì khối lượng bình đựng sẽ:

Đun rét tất cả hổn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 với 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời hạn nhận được hỗn hợp khí Y. Dẫn cục bộ các thành phần hỗn hợp Y lội nhàn hạ qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì sót lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (làm việc đktc) gồm tỉ kăn năn đối với O2 là 0,5. Kăn năn lượng bình hỗn hợp brom tăng là

Hỗn thích hợp X bao gồm 0,1 mol C2H2, 0,15 mol C2H4, 0,2 mol C2H6 và 0,3 mol H2. Đun rét với Ni xúc tác một thời gian nhận được tất cả hổn hợp Y. Đốt cháy trọn vẹn Y chiếm được số gam CO2 cùng H2O theo lần lượt là:

Đun rét m gam các thành phần hỗn hợp X tất cả C2H2, C2H4, Và H2 với xúc tác Ni mang lại bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 8,96 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp Y (gồm tỉ khối đối với H2 bằng 8). Đốt cháy trọn vẹn cùng lượng các thành phần hỗn hợp X trên, rồi đến sản phẩm cháy dung nạp trọn vẹn vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư. Khối hận lượng kết tủa chế tác thành là

Hỗn đúng theo X tất cả C2H2 cùng H2 đem thuộc số mol. Lấy một lượng tất cả hổn hợp X đến trải qua hóa học xúc tác phù hợp, nấu nóng được các thành phần hỗn hợp Y gồm 4 chất. Dẫn Y qua lọ nước brom thấy trọng lượng bình tăng 10,8 gam và bay ra 4,48 lít khí Z (đktc) có tỉ khối so với H2 là 8. Thể tích O2 (đktc) đề xuất để đốt cháy hoàn toàn tất cả hổn hợp Y là

Hỗn vừa lòng khí X gồm 0,3 mol H2 với 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời hạn với xúc tác Ni nhận được các thành phần hỗn hợp khí Y bao gồm tỉ kân hận đối với không gian là 1 trong. Nếu mang lại toàn cục Y sục thong thả vào hỗn hợp brom (dư) thì có m gam brom tyêu thích gia làm phản ứng. Giá trị của m là

Hỗn phù hợp khí A gồm 0,4 mol H2 cùng 0,2 mol ankin X. Nung A một thời gian cùng với xúc tác Ni chiếm được hỗn hợp B gồm tỉ kân hận đối với H2 bằng 12. Dẫn hỗn hợp B qua hỗn hợp brom dư, sau khoản thời gian bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, trọng lượng brom tmê mệt gia phản ứng là 8 gam. Công thức phân tử của X là

Hỗn vừa lòng X có một ankan với một ankin gồm tỷ lệ mol 1 : 1. Cho 4,48 lít các thành phần hỗn hợp X (đktc) qua dung dịch Br2, thấy dung dịch mất màu sắc, cân nặng hỗn hợp tăng 1,6 gam cùng khí thoát ra gồm tỷ kăn năn so với H2 là 12,5. Vậy cách làm của các chất vào hỗn hợp X là:

Một tất cả hổn hợp X bao gồm 1 ankan A và 1 ankin B gồm thuộc số ngulặng tử cacbon. Trộn 6,72 lít khí X với 4,48 lít H2 để được hỗn hợp Y. lúc mang lại Y qua Pt nung lạnh mang đến làm phản ứng trọn vẹn thì thu được khí Z gồm tỉ kăn năn so với CO2 bằng 1. CTPT với số mol A, B trong các thành phần hỗn hợp X là (Các thể tích khí đo ở đkc)

Hỗn vừa lòng ban sơ bao gồm 1 ankin, 1 anken, 1 ankan với H2 với áp suất 4 atm. Đun nóng bình cùng với Ni xúc tác nhằm thực hiện bội nghịch ứng cộng tiếp đến chuyển bình về ánh nắng mặt trời ban sơ được tất cả hổn hợp Y, áp suất hỗn hợp Y là 3 atm. Tỉ khối hỗn hợp X với Y so với H2 lần lượt là 24 với x. Giá trị của x là

Cho tất cả hổn hợp X có 0,1 mol C2H4, 0,2 mol C2H2 và 0,7 mol H2. Nung X trong bình kín, xúc tác Ni. Sau một thời hạn thu được 0,8 mol tất cả hổn hợp Y. Cho Y làm phản ứng toàn vẹn cùng với 100 ml dd Br2 a mol/l. Giá trị a là

Cho 22,4 lít (đktc) hỗn hợp E gồm x mol C2H4, z mol C2H2, y mol H2 (dE/He = 3,6) qua bình đựng Ni nung nóng, sau một thời hạn phản bội ứng thì thu được 15,68 lít các thành phần hỗn hợp khí G (đktc). Dẫn tổng thể khí G lội chậm chạp vào bình đựng hỗn hợp brom dư thấy tất cả 80 gam brom bội nghịch ứng. Giá trị x và y thứu tự là

Trong một bình bí mật cất 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 với một ít bột Ni. Nung lạnh bình một thời gian, chiếm được tất cả hổn hợp khí X có tỉ kân hận đối với H2 bằng 8. Sục X vào lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3 mang đến làm phản ứng hoàn toàn, nhận được hỗn hợp khí Y và 12 gam kết tủa. Hỗn phù hợp khí Y bội nghịch ứng toàn vẹn với bao nhiêu mol Br2 trong dung dịch?

Dẫn V lkhông nhiều (nghỉ ngơi đktc) hỗn hợp X có axetilen với hiđro đi qua ống sứ đọng đựng bột niken nung lạnh, nhận được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 vào dung dịch NH3 chiếm được 12 gam kết tủa. Khí đi thoát khỏi hỗn hợp bội nghịch ứng toàn diện với 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z được 2,24 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) với 4,5 gam H2O. Giá trị của V bằng

Cho tất cả hổn hợp X có CH4, C2H4 cùng C2H2. Lấy 8,6 gam X công dụng hết cùng với hỗn hợp brom dư thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt không giống, nếu đến 13,44 lít (ngơi nghỉ đktc) các thành phần hỗn hợp khí X tính năng cùng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, chiếm được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 tất cả trong X là

Đốt cháy hoàn toàn m gam hidrocacbon sinh hoạt thể khí, nhẹ hơn không gian, mạch hở chiếm được 7,04 gam CO2. Sục m gam hidrocacbon này vào nước brom dư mang đến bội nghịch ứng trọn vẹn, thấy tất cả 25,6 gam brom bội nghịch ứng. Giá trị của m là