Abseiling là gì, abseiling hoặc là gì

the activity of going down a very steep slope while holding on to a rope that is fastened to lớn the top of the slope:

Bạn đang xem: Abseiling là gì, abseiling hoặc là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ bỏ christmasloaded.com.Học những từ bạn cần giao tiếp một bí quyết đầy niềm tin.


The association is one of the greathử nghiệm providers of outdoor activities, including canoeing, sailing, mountaineering, abseiling, potholing or orienteering.
Some belay devices can also be used as descenders for a controlled descent on a rope, that is abseiling or rappeling.
Activities include hill walking, orienteering, mountain biking, roông xã climbing, abseiling, canoeing, swimming, rafting and skiing.
Các quan điểm của những ví dụ ko miêu tả ý kiến của những biên tập viên christmasloaded.com christmasloaded.com hoặc của christmasloaded.com University Press xuất xắc của những bên cấp phép.
*

*

*

Xem thêm: Hướng Dẫn Quản Lý Trang Web Như Thế Nào ? Quản Trị Website Là Gì

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các app tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập christmasloaded.com English christmasloaded.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語