ABOMINATION LÀ GÌ

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú christmasloaded.com.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tín.


Bạn đang xem: Abomination là gì

They want ownership of the patent so that they can stop anyone else from making chimeras, even ones useful khổng lồ retìm kiếm, because they consider such organisms lớn be unnatural abominations.
I regard that as an abomination of desolation because one does not know whether it means "and"or"or".
Many of my fishermen are doing mixed fishing, and for them, discards are more than a waste and a contradiction: they are an abomination.
We are contemplating draconian measures because of the sinister implications & our total abomination of the trade.
Các ý kiến của những ví dụ ko biểu hiện ý kiến của các chỉnh sửa viên christmasloaded.com christmasloaded.com hoặc của christmasloaded.com University Press giỏi của những công ty cấp giấy phép.
*

*

*

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Phân Biệt Thẻ Atm Và Thẻ Ghi Nợ Khác Nhau Thế Nào

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp con chuột Các ứng dụng tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn christmasloaded.com English christmasloaded.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ với Riêng bốn Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語